โครงการแรลลี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา “แต่งชุดไทย ไปอยุธยา”

ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

          ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ และอำเภอจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม โครงการแรลลี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในชื่อว่า“แต่งชุดไทย ไปอยุธยา” วันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนคนรุ่นหลังเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ ได้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีไทย ในอดีตอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วย

         โดยในงานนั้นจะเป็นการจัด Rally ตามรอยเส้นทางมรดกโลก ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2534 ทั้งนี้ทางอำเภอจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น ด้วยการคิดรูปแบบการจัด Rally ด้วยรถตุ๊กตุ๊ก ที่เป็นรถโดยสารที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความสะดวกสบายในการร่วมกิจกรรม ร่วมถึงการได้เรียนรู้ประเพณีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยก่อน เช่น การเปิบข้าวด้วยมือ การทานอาหารข้าวห่อใบบัว การใช้ติหมาเป็นภาชนะแทนแก้ว การละเล่นแบบไทยๆ ตามจุด TC ต่างๆ อันได้แก่ วัดพระศรีสรรเพชญ์ , วัดมงคลบพิตร , วัดมหาธาตุ , วัดราชบูรณะ และ วัดไชยวัฒนาราม

         ทั้งนี้เปิดรับสมัครทั้งสิ้น 250 ทีม ทีมละ 2 คน โดยจะต้องมีตัวแทนแต่งชุดไทยอย่างน้อย 1 คนในการเข้าร่วมกิจกรม  พร้อมค่าสมัครจำนวน 1,000 บาทต่อทีม (รวมค่าอาหารและที่พักจำนวน  1 คืน) ทั้งนี้ในงานนอกจากความสนุกและความรู้ที่ได้รับแล้ว ยังมีรางวัลต่างๆ มอบให้อีกด้วย

หลักการและเหตุผล

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน เป็นราชธานีเก่าที่มีอายุยาวนานถึง 417 ปี มีอารยะธรรม มีขนบธรรมเนียมประเพณี มีโบราณสถาน และสถานที่สำคัญมากมายหลายแห่ง อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติจากทั่วทุกสารทิศให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเยี่ยมชมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจำนวนมาก ที่สำคัญอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534

         ปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ่น นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย จากทุกจังหวัดและชาวต่างชาติจากหลั่งไหล เดินทางเข้ามายังสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจำนวนมาก

         อำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเห็นถึงโอกาสอันจะต่อยอด และโหมกระแสการท่องเที่ยวของจังหวัดให้ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อไปถึงช่วงการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก จึงได้จัดทำ โครงการแรลลี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา “แต่งชุดไทย ไปอยุธยา” ขึ้นมาเพื่อเชิญชวน และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาร่วมกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ

 • เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยงของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • เพื่อส่งเสริมการแต่งกายชุดไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของกรุงศรีอยุธยา
 • เพื่อขยายฐานการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชุมชนทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมแรลลี่

จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 250 ทีม ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไปจำนวน 200 ทีม สื่อมวลชน 50 ทีม โดยแต่ละทีมจะมีสมาชิกในทีมอย่างน้อยทีมละ 2 คน โดยต้องมี 1 ท่านต้องแต่งชุดไทย โดยในระหว่างทำกิจกรรมแรลลี่ รถตุ๊กตุ๊ก (รถสามล้อรับจ้าง) จะเป็นพาหนะในการพาผู้เข้าเข้าร่วมทำกิจกรรมในแต่ละฐาน TC ที่กำหนด

ช่องทางการสมัคร

 • Facebook ของโครงการ
  • แรลลี่แต่งชุดไทย-ไปอยุธยา
 • Line ของโครงการ
  • ayarally2018
 • โทรศัพท์
  • 088-152-8888
 • Email ไว้ส่งหลักฐาน

โดยผู้เข้าสมัครแบบทั่วไปจะต้องลงทะเบียนและเสียค่าสมัครทีมละ 1000 บาท เข้าเป็นรายได้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

31 กรกฏาคม 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai