กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ยกขบวนของดี สินค้าเด่น ให้ได้ชม ชิม ช้อปในงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีทวารวดี 61”

(31 กรกฎาคม 2561) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ยกขบวนสินค้าเกษตรปลอดภัย และของดีขึ้นชื่อประจำจังหวัดมาจัดแสดงและจำหน่ายในงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีทวารวดี 61” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุ

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวว่า ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย

 

        กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1​​ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความสมบูรณ์พร้อมทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ และถือเป็นเมืองเกษตรกรรมที่มีความโดดเด่น รวมถึงยังมีแหล่งเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับ​ได้ร่วมกันจัดทำโครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการผลิตและประสิทธิภาพในการผลิตการเพิ่มมูลค่า และการตลาด ให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน  ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้เทคโนโลยี นวัตกรรม และต้นทุนที่เหมาะสม จากการดำเนินการดังกล่าวจึงเกิดการจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีทราวดี 61” ในครั้ง​นี้ขึ้นเพื่อเป็นการนำผลลัพธ์​ที่เกิดขึ้นมาจัดแสดงเพื่อสร้างการรับรู้​แก่สาธารณชน​ทั่วไป​รวมถึงเพิ่มช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรปลอดภัยสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย

 

 สำหรับกิจกรรมการจัดงาน“มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีทราวดี 61”เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีขึ้นชื่อประจำจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี จำนวน 120 ราย กิจกรรมการเจรจาธุรกิจสินค้า กิจกรรมการสาธิตการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่น่าสนใจ เช่น เทคนิคการปลูกแคคตัสเพื่อจำหน่าย การประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน และการปั้นตุ๊กตาควายน้อยสร้างชาติ (ตุ๊กตาถ่านดูดกลิ่น)

 

นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ด้านนวัตกรรมแปรรูปสินค้าทางการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ในรูปแบบของนิทรรศการพร้อมสินค้าตัวอย่าง เช่น การผลิตเมล่อนญี่ปุ่นปลอดสารพิษ ในระบบโรงเรือนปิดควบคุมการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี IoT จากวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดสารพิษนวัตกรรมการแปรรูปข้าวไรซ์เบอรรี่เพื่อเพิ่มมูลค่าและอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการแสดงดนตรี กิจกรรมส่งเสริมการขายซื้อสินค้านาทีทอง เล่นเกมส์ลุ้นรางวัลมากมายตลอดการจัดงาน

 

       ทั้งนี้ งาน“มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีทราวดี 61” จัดขึ้นด้วยการ 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม –3 สิงหาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

31 กรกฏาคม 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai