บริษัท เอปสัน ประเทศไทย จำกัด และบริษัท วี เมานท์ แอนด์ ทริม จำกัด จัดเสวนา เปิดความลับของอิงค์เจทเทคโนโลยี นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

คุณวรพันธุ์  ติยะรัตนาชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี เมานท์ แอนด์ ทริม จำกัด

คุณปลวัชร  นาคะโยธิน ผู้จัดการแผนกเครื่องพิมพ์เชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

        วันที่ 29 มิ.ย. 61 ณ โรงแรม PALAZZO คุณปลวัชร  นาคะโยธิน  ผู้จัดการแผนกเครื่องพิมพ์เชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์  บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึง การเสวนา เปิดความลับของอิงค์เจทเทคโนโลยี นวัตกรรมเปลี่ยนโลกว่า ในงานมีการเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายโดย อาจารย์ นพดล  อาชาสันติสุข,  คุณสมเพ็ชร  เจียรมณีทวีสิน และคุณภูษิต  ชัยงาม  ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของโลกอุตสาหกรรมธุรกิจการปริ้นท์ภาพ, สื่อการพิมพ์, งานโฆษณา และการพิมพ์ผ้าเพื่อการตัดเย็บ อีกทั้งช่วงบ่ายมี Workshop งานปริ้นท์คุณภาพ จากเครื่องปริ้นท์ Epson

                  คุณวรพันธ์  ติยะรัตนาชัย  กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี เมานท์ แอนด์ ทริม จำกัด กล่าวขอบคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในด้านต่างๆ ที่ให้ความรู้กับผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ เพื่อนำไปต่อยอดในการดำเนินธุรกิจถ่ายภาพและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อนำไปเผยแพร่ เทคโนโลยีการ ปริ้นท์ภาพ

*  บริษัท วี เมานท์ แอนด์ ทริม จำกัด ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของ บริษัท เอปสัน ประเทศไทย จำกัด  อย่างเป็นทางการ

29 มิถุนายน 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai