จังหวัดจันทบุรีเปิดบ้านมหานครอัญมณี จัดงานสุดยิ่งใหญ่ “จันทบุรี เจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์ 2018”

      จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี จัดพิธีเปิดงาน “จันทบุรี เจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์ 2018” ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินหาราช (ศาลากระต่าย) ชั้น 2 จังหวัดจันทบุรี ซึ่งนับเป็นครั้งแรกกับการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัดจันทบุรี เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับของจังหวัดจันทบุรี ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มโอกาสในการสร้างช่องทางการตลาดได้มากขึ้น รวมทั้งสร้างการรับรู้ความเป็นอัตลักษณ์ในสินค้าอัญมณี และเครื่องประดับของจันทบุรี ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในคุณภาพและมาตรฐาน ตามแผนการที่จะร่วมผลักดันภาคธุรกิจ และผู้ประกอบการที่มีอยู่ให้สามารถเปิดตลาด และมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนจัดการดังกล่าวอย่างยิ่งใหญ่ มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเข้าร่วมงานกว่า 80 ร้านค้า

นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานพิธีเปิดงาน กล่าว “ในนามของจังหวัดจันทบุรี นครแห่งอัญมณี การเปิดบ้านจัดแสดงจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับครั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี ให้บรรลุเป้าหมายเป็นนครแห่งอัญมณี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนการเป็นผู้นำด้านอัญมณีของไทยและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก ภายในปี 2564 จังหวัดจันทบุรี จึงได้ให้ความสำคัญในการตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าวด้วยการ เพิ่มโอกาสและขยายช่องทางการตลาด การการันตีคุณภาพจากสถาบันที่เชื่อถือได้ รวมถึงการเชื่อมโยงการจัดงานกับการท่องเที่ยว ในลักษณะ Local Tour นอกจากจะได้ชมเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับที่คัดสรรมาโดยเฉพาะจากผู้ประกอบการของจันทบุรี 9 กลุ่มหลักๆแล้ว ยังสามารถเข้าถึงแหล่งผลิตเส้นทางสายอัญมณี

โดยผู้ชมงานจะได้เยี่ยมชมถนนสายอัญมณีกลางเมืองจันทบุรีการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการประชาสัมพันธ์ของดีเมืองจันท์ ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและคนไทย ได้รู้จักและสนใจเดินทางไปเยือนจังหวัดจันทบุรี ที่ไม่เพียงเป็นแหล่งผลไม้เลื่องชื่อ ยังเป็นศูนย์กลางสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ในระดับต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ จนได้รับฉายา City of Gems ด้วยภูมิปัญญาที่เป็นที่ยอมรับในการเป็นผู้นำด้านการเผาและเจียระไนพลอย เพื่อรองรับนักลงทุน นักธุรกิจ นักท่องเที่ยว และจากนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีให้เป็นที่รู้จักในฐานะ “นครแห่งอัญมณี” ให้เกิดการรับรู้ทั้งในกลุ่มชาวไทยและชาวต่างชาติว่า จันทบุรีไม่ได้มีดีแค่ในเรื่องผลไม้ แต่ยังเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับแหล่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย”  

นางสาวนิพัทธา จันย่อง พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี กล่าว “สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ได้รับมอบหมายจากจังหวัดจันทบุรี ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดงาน “จันทบุรี เจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์ 2018” ขี้น ในระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ศาลากระต่าย) นับเป็นการจัดงานครั้งแรกในบ้านจันทบุรี ที่ได้คัดเลือกผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับของจังหวัดจันทบุรี จำนวน 80 ราย จากกลุ่มผู้ประกอบการที่มีอยู่ในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 9 กลุ่มหลักๆ เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงาน สำหรับการดำเนินงานและกิจกรรม ที่กำหนดจัดขึ้นในงาน “จันทบุรี เจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์ 2018” ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์การจัดงานไปยังช่องทางต่างๆ อาทิ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อโซเชียลมีเดีย และการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ในบริเวณจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

การประกวดการเจียระไนและการประกวดของที่ระลึกจาก ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 40,000 บาท โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจังหวัดจันทบุรี มาเป็นที่ปรึกษาในการจัดประกวดครั้งนี้ นอกจากนี้ภายในงานยังมีบริการคลินิกตรวจพลอย จากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ซึ่งอยู่ในกระทรวงพาณิชย์ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอัญมณีพร้อมเครื่องมือตรวจสอบที่ได้มาตรฐานสากลมาให้บริการตลอดงานมาให้บริการตลอดงาน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อ และอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญ คือ การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการรับรู้และดึงดูดให้มาเยี่ยมชมงานมากยิ่งขึ้น

โดยการเชื่อมโยงเส้นทางอัญมณี ที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี 3 จุดหลักๆที่สำคัญ ได้แก่ ตลาดพลอยจันทบุรี เคพี จิวเวลรี่ เซ็นเตอร์ และศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ซึ่งจะจัดรถรางบริการรับ-ส่ง ฟรีตลอดงาน นอกจากนี้ยังได้เชิญกลุ่มนักธุรกิจจากกระเทศกัมพูชาที่มีชายแดนติดกับจังหวัดจันทบุรี มาร่วมงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ไปยังต่างประเทศ รวมทั้ง เชิญกลุ่มผู้มีชื่อเสียงในวงการอัญมณีและเครื่องประดับ ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับจากจังหวัดอื่นเข้ามาเยี่ยมชมงานอีกด้วย คาดว่าการจัดงานในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ในการส่งเสริมและผลักดันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของจังหวัดจันทบุรีให้มีการเติบโต สามารถขยายช่องทางการตลาดได้เพิ่มมากขึ้น และก้าวสู่ระดับโลกอย่างมีศักยภาพ”

29 มิถุนายน 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai