เปิดโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปีที่ 10 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

      นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จากัด (บีเอ็มเอ็น) กล่าวว่า ได้เล็งเห็นความสาคัญด้านการศึกษาของเยาวชนไทย อยากให้ได้รับความรู้ทางวิชาการเพิ่ม เพื่อใช้ในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย พร้อมแนะแนวคิดที่ดีสาหรับการดารงชีวิตของเยาวชนไทย เตรียมเปิดรับน้องๆสู่ โครงการ MRTพาน้องพิชิต TCAS ปีที่ 10 ซึ่งน้องๆสามารถเข้าร่วมโครงการฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สำหรับโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS เดิมมีชื่อว่า โครงการ MRT พาน้องพิชิต GAT สืบเนื่องจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ได้สรุปการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป คือระบบ TCAS โดยย่อมาจาก Thai University Central Admission System จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อโครงการดังกล่าว

นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนระบบการศึการูปแบบใหม่ของเยาวชนไทยในอนาคตต่อไป โครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปีนี้ ได้รับเกียรติจากคุณครูผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์ถึงสามท่าน ได้แก่ คุณครูสมศรี ธรรมสารโสภณ ที่จะมาแนะนาข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ , คุณครูสุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (คุณครูพี่ยู) จะมาชี้แนะเทคนิคการทาข้อสอบGAT เชื่อมโยงและเพิ่มเติมด้วย PAT1 คณิตศาสตร์โดย คุณครูวิเศษ กี่สุขพันธ์ (คุณครูพี่เอ๋) พร้อมทั้งแขกรับเชิญพิเศษ ที่จะมาแนะแนวประสบการณ์ก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

น้องๆที่สนใจสามารถเดินทางมาสมัครด้วยตนเอง ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT โดยนาสาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาเพื่อลงทะเบียน สาหรับผู้ที่ไม่สามารถมาสมัครด้วยตนเอง สามารถให้เพื่อน หรือญาติพี่น้อง มาสมัครแทนได้ โดยจะเปิดรับสมัครในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ สถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธิน จุดรับสมัคร ด้านหน้า เมโทรมอลล์ (ฝั่งประตู 3 หรือฝั่งทางไปเซ็นทรัลลาดพร้าว ) ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. และ วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม 2561 ณ สถานีรถไฟฟ้า MRT เพชรบุรี จุดรับสมัคร ด้านหน้า เมโทรมอลล์ (ฝั่งประตู 2 หรือใกล้ Starbucks) ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. และกาหนดติว ในวันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 06.30-18.30 น. ณ ห้องเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ติวฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย น้องๆที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่facebook.com/GatbyMRT

29 มิถุนายน 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai