“ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ”

วันศุกร์ที่ 8 มิ.ย. 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เป็นประธานการส่งมอบและถ่ายทอดเทคโนโลยี “ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ” และองค์ความรู้การเพาะเห็ดในโรงเรือน ให้แก่ผู้ถูกคุมประพฤติและเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเพาะเห็ด

ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม โดย กรมคุมประพฤติ และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง)ให้ร่วมส่งเสริมการมีอาชีพ รายได้ ให้แก่ผู้ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียนบ้านหนองรวก ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

11 มิถุนายน 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai