”เทศกาลกินกุ้ง สมุทรสาคร” ครั้งที่ 1

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันราคา กุ้งขาวแวนนาไมตกต่ำทั่วประเทศไทย ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 เป็นต้นมา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากผลผลิตกุ้งโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากจนเกิดภาวะสินค้ากุ้งล้นตลาด (Over supply) ประกอบกับผู้ประกอบการในประเทศไทยมีคำสั่งซื้อ ลดลงจากประเทศผู้ค้า ส่งผลให้เกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งของประเทศไทยได้รับความเดือดร้อน  ซึ่งที่ผ่านมากรมประมงร่วมกับภาคเอกชนที่ เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการลดราคาลูกพันธุ์ อาหาร และปัจจัยการผลิต รวมถึงการจัดทำโครงการประชารัฐ รักษาเสถึยรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไม

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 

กุ้งขาวแวนนาไมมีลำตัวขาว ขามีสีขาว หางสีแดง โดยเฉพาะปลายหางจะมีสีแดงเข้ม กุ้งขาวแวนนาไม หรือที่เรียกกันว่า 'กุ้งขาว' เป็นกุ้งที่เลี้ยงง่าย มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม รองประธานบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

 คุณอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร

นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ในฐานะประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร องค์กรภาคเอกชนที่ขับเคลื่อนภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ ได้เห็นถึงความสำคัญจากราคากุ้งตกต่ำ และเกษตรกรผู้เลี้ยงได้รับความเดือดร้อน จึงได้ประชุมหารือ ร่วมกับภาครัฐ และจัดงานเทศกาลกินกุ้งสมุทรสาคร ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร และสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมาบริโภคกุ้งภายในประเทศให้มากขึ้น ซึ่งจะประกอบด้วยการปรุงอาหารจากกุ้งจำหน่ายในราคา 50 บาท ทุกเมนู กว่า 40 เมนู และมีการจำหน่ายกุ้งสดจากเกษตรกรในราคากิโลกรัมละ 150 บาท อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาหารทะเล รวมถึงเป็นการส่งเสริม การท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่แพร่หลายต่อคนทั่วประเทศ ซึ่งสุดท้ายแล้วจะเป็นการนำรายได้เข้าสู่จังหวัดสมุทรสาคร ต่อไป

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า งานเทศกาลกินกุ้งสมุทรสาคร ครั้งที่ 1 ถือได้ว่าเป็นงานเทศกาลที่น่าชื่นชมที่ผู้จัดได้ยก กุ้ง ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของจังหวัดสมุทรสาคร ขึ้นมาเป็นจุดสำคัญ ดังคำขวัญที่วา 'เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์' ซึ่งมีการเพาะเลี้ยง การแปรรูป และยังได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชนภายในจังหวัด ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดงานทั่วไปของหน่วยงานและองค์กรอื่น

กิจกรรมภายในงาน

1.เมนูไฮไลท์ที่ทำมาจากกุ้ง บูธอาหารที่มีคุณภาพ 50 บาท ทุกเมนู

2.การสาธิตการเพาะเลี้ยงกุ้งจากประมงจังหวัดสมุทรสาคร

3.กุ้งสดในราคา กิโลกรัมละ 150 บาท

4.สินค้าธงฟ้า

5.บูธสินค้าจากหอการค้า สภาอุตสาหกรรม พัฒนาชุมชน และเกษตร เป็นต้น

ขอเชิญชวนผู้สนใจและชื่นชอบในอาหารทะเล โดยเฉพาะกุ้ง ทั้งในและต่างจังหวัด เข้าร่วมงาน ”เทศกาลกินกุ้งสมุทรสาคร” ซึ่งจ้ดขึ้นเป็นครั้งแรก

ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2561 ณ ตลาดทะเลไทย อ.เมืองสมุทรสาคร ศูนย์รวมอาหารทะเลที่ใหม่และสด ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ขอขอบคุณ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ภาพ : วิทยา  ตั๋นเจริญ

ข้อมูล : กระปุก

10 มิถุนายน 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai