DE ร่วมมือกับ Depa เดินหน้าพัฒนาเยาวชนดิจิทัล เปิดตัวแพลตฟอร์ม Coding Thailand สอดรับยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพด้วยดิจิทัล

       กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) ผนึก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ส่งเสริมการสร้างศักยภาพกำลังคนดิจิทัล เดินหน้าโครงการ CodingThailand เปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ CodingThailand.org ห้องเรียนออนไลน์ที่ผสานความบันเทิง เพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานแก่เยาวชนยุคดิจิทัล ตั้งเป้า CodingThailand.org จะสามารถเข้าถึงเยาวชนไทยกว่า 10,000,000 คนทั่วประเทศ

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)

 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กล่าวว่า “วันนี้คนไทยเริ่มตระหนักมากขึ้นถึงการเปลี่ยนแปลงจากสังคมแอนะล็อก (Analog) ไปสู่สังคมดิจิทัล ซึ่งทั่วโลกมีการเปลี่ยนผ่านเรื่องของดิจิทัลที่ส่งผลให้รูปแบบการดำเนินชีวิตเปลี่ยนไป ดังนั้น ประเทศไทยจึงไม่อาจที่จะอยู่นิ่งได้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงต้องเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ การส่งเสริมและพัฒนาให้ทรัพยากรบุคคลพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว เยาวชนที่เป็นทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุดของประเทศ กระทรวงดิจิทัลฯ เชื่อมั่นว่าโครงการ Coding Thailand จะกลายเป็นศูนย์กลางความรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ของประเทศไทย เยาวชนและประชาชนทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน มือถือ โน้ตบุค ไอแพด เพื่อรู้เท่าทัน และสร้างสรรค์ในการใช้เทคโนโลยี”

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

ด้าน ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ กล่าวว่า “โครงการ Coding Thailand เปรียบเสมือนโลกใหม่ของการศึกษาในยุคดิจิทัล เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล ซึ่งจะเป็นทรัพยากรสำคัญสำหรับการเป็นประเทศไทย 4.0 ดีป้า พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ CodingThailand.org โดยบูรณาการความร่วมมือกับ Code.org องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งเป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ของเยาวชนชั้นนำของโลก และหน่วยงานพันธมิตรเอกชน อาทิ ไมโครซอฟท์, ซิสโก้,  กูเกิ้ล และ อักษร เอ็ดดูเคชั่น ฯลฯ”

ที่สำคัญ CodingThailand เป็นรูปแบบการเรียนรู้ผ่าน CodingThailand.org จะครอบคลุมทั้งการเรียนรู้แบบทางการและไม่ทางการ (Formal and Informal Education) โดยเน้นเนื้อหาของบทเรียนด้านใน Coding ให้เข้าบริบทการศึกษาในชั้นเรียนแต่ละระดับต่างๆ ควบคู่กับกิจกรรมสนุกสานที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้นอกชั้นเรียน

ด้าน Ms.Alice Steinglass ประธาน Code.org กล่าวว่า “เศรษฐกิจดิจิทัล กำลังเข้ามามีบทบาท และมีความสำคัญในทุกอุตสาหกรรมรวมถึงการทำงานในแวดวงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบอัตโนมัติจะเข้ามาทดแทนการทำงานของมนุษย์ทั่วโลกมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ที่กำลังทำงานอยู่ทั่วโลกในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ จึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่เด็กทุกคนควรได้รับการส่งเสริมแ ละพัฒนาทักษะให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณ เพราะทักษะพื้นฐานเหล่านี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของเยาวชนไทย ทั้งการใช้เทคโนโลยีที่ดี และสร้างสรรค์ ได้ในอนาคต นั่นคือสิ่งที่ Code.org ในฐานะองค์กรไม่แสวงหากำไร มุ่งส่งเสริมให้นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าถึงหลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย”

การที่กระทรวงดีอี และ ดีป้า ตระหนักในการส่งเสริมกำลังคนดิจิทัลของไทย ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์ม CodingThailand.org ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับ Code.org ที่จะแบ่งปันเนื้อหาและองค์ความรู้ให้กับโครงการที่สำคัญอย่างยิ่งกับคนไทย ทั้งหมดนี้จะนำไปซึ่งการพัฒนานวัตกรรมที่นำประโยชน์มาสู่สังคมโลกได้อย่างไม่สิ้นสุด Ms.Alice Steinglass กล่าว

เชื่อว่าแพลตฟอร์ม CodingThailand.org จะสามารถเข้าถึงเยาวชนได้ไม่น้อยกว่า 10ล้านคนทั่วประเทศภายใน 3ปีหลังจากการเปิดตัว และจะกลายเป็นโลกของการศึกษาแบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทั้งยังจะช่วยสร้างโอกาสให้เด็กนักเรียนเข้าถึงการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาทุกช่องทาง จะเกิดรูปแบบการศึกษาที่ขนานไปกับวัฒนธรรมในมิติของบุคคล คือ เยาวชน และในมิติของสังคม คือ ครอบครัว ซึ่งเราจะได้เห็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปจากการเรียนแบบเดิมๆ ดีป้ากล่าว

ภายในงานยังมีการสาธิตจากเยาวชนถึงสองคนมีส่วนร่วมในการใช้ CodingThailand.org

 

6 มิถุนายน 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai