แอพพลิเคชั่น "Rattanakosin Guide" พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ธนาคารไทยพาณิชย์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แถลงข่าวในการร่วมมือยกระดับประสบการณ์ท่องเที่ยวย่านเกาะรัตนโกสินทร์รับยุคดิจตัล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชั่น "Rattanakosin Guide" ที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ รวมถึงโปรโมชั่นพิเศษๆ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน

คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศโดย 6 เดือนแรกของปี 2561 ตลาดต่างประเทศยังคงเติบโตทั้งในเชิงปริมาณและรายได้คาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมมีถึง 19.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 แต่รายได้ขยับเพิ่มสูงขึ้นในอัตราร้อยละ 16 คิดเป็นเงินรวมกว่า 1.16 ล้านล้านบาท ขยับเข้าใกล้เป้าหมายรวมตลอดปี สำหรับตลาดต่างชาติคาดหมายที่จะสร้างรายได้ 2 ล้านล้านบาท โดยมีตลาดเอเชียสนับสนุนการขยายตัวสำหรับตลาดคนไทยครึ่งปีแรกมีจำนวน 7 1.6 ล้านคน/ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 ล้าน 3.8 สร้างรายได้รวม 489,000 ล้านบาท เติบโต ร้อยละ 7 ตรงกับเป้าหมายการเพิ่มค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวต่อหัวในทิศทางที่มีคุณภาพ คาดว่ารายได้จากการท่องเที่ยวทั้งจากตลาดไทยและต่างประเทศ จะทำรายได้รวมกว่า 3 ล้านล้านบาท ดังนั้นความร่วมมือในการจัดทำและพัฒนาแอพพลิเคชั่น "Rattanakosin Guide" ขึ้น ในครั้งนี้จึงเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 โดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายในจากทุกห่วงโซ่คุณค่าด้านท่องเที่ยว โดยใช้ Big Data เป็นตัวขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและยกระดับให้วิสาหกิจชุมชน และ Start Up ด้านการท่องเที่ยวของเกาะรัตนโกสินทร์ ได้มีโอกาสนำเสนอการบริการที่มีคุณค่า และมีเอกลักษณ์ที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

รศ. เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเกาะรัตนโกสินร์ เราจึงมีหน้าที่และความตั้งใจในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรักษามรดกเหล่านี้ให้กับประเทศชาติประกอบกับการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติ การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยทั้งอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกของประเทศให้เป็นที่รู้จัก ดังนั้นธรรมศาสตร์พร้อมที่จะขานรับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้ทาง มหาวิทยาลัยช่วยพัฒนาศักยภาพของพื้นที่โดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งเมื่อทางไทยพาณิชย์มองเห็นถึงประโยชน์ที่จะนำดิจิตัลมาพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจบนเกาะรัตนโกสินทร์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยสร้างแอพพลิเคชั่น "Rattanakosin Guide" ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพร้อมทั้งสร้างพื้นที่ดิจิตัลให้กับผู้ประกอบการภายในพื้นที่ ทางธรรมศาสตร์ยินดีที่จะร่วมสนับสนุนด้วยการให้นักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยลงพื้นที่ เก็บข้อมูลประเมินปัญหาทางธุรกิจจัดฝึกอบรม และให้คำปรึกษาแก่ร้านค้าผู้ประกอบการรวมถึงจัดทำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการร่วมพัฒนาแอพพลิเคชั่นกับทางไทยพาณิชย์และการท่องเที่ยวไทยจนสำเร็จ

นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสผู้บริหารสูงสุดลูกค้า SME ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า พื้นที่ของเกาะรัตนโกสินทร์เป็นพื้นที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และในยุคที่ดิจิตัลมีความสำคัญในทุกมิติเช่นปัจจุบัน ธนาคารมองเห็นประโยชน์ที่จะนำดิจิตัลมาประยุกต์ในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อช่วยยกระดับทางเศรษฐกิจบนเกาะรัตนโกสินทร์ให้เติบโตยั่งยืน โดยในความร่วมมือนี้ธนาคารที่เป็นศูนย์กลางการกระจายความรู้เพื่อการขยายธุรกิจในด้านต่างๆ ผ่านศูนย์ธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ที่จะตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พร้อมทั้งมอบหมายให้ บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส บริษัทในเครือผู้ดูแลทางด้านฟินเทคและพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิตัลได้แก่ Application "Rattanakosin Guide" ขึ้นมาเพื่อช่วยให้เพื่อเปิดโอกาส ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่มีหน้าร้านบนโลกดิจิตัล ช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถเชื่อมถึงกันได้ง่ายขึ้น ในขณะเดียวกันในฝั่งของผู้ใช้ก็สามารถใช้ App นี้ในการนำทางและดูแผนที่หาข้อมูลร้านค้าที่น่าสนใจ พร้อมทั้งรับโปรโมชั่นจากผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วมเป็นลูกค้าไทยพาณิชย์ผ่าน App ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระบบแล้วกว่า 250 ร้านค้า หากผู้ประกอบการท่านใดในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์สนใจเข้าร่วม Application นี้ ก็สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมายจากธนาคารไทยพาณิชย์ได้

แอพพลิเคชั่น "Rattanakosin Guide" จัดทำขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ในการยกระดับการท่องเที่ยวในเขตเกาะรัตนโกสินทร์และเน้นเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิตัล ให้แก่ผู้ประกอบการได้มากยิ่งขึ้นด้วยการเชื่อมโยงโลกออฟไลน์และออนไลน์เข้าไว้ด้วยกัน เสริมให้ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวย่านเกาะรัตนโกสินทร์ก้าวไปอีกขั้นโดยมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจที่ให้ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวสามารถเห็นหน้าร้านออนไลน์จากผู้ประกอบการร้านค้า โรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายในเกาะ แผนที่ดิจิตัล ที่สามารถนำทางไปยังร้านค้าต่างๆได้อย่าง แม่นยำทั้งยังมีข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและคลิปแนะนำที่น่าสนใจสามารถสร้างทริปและวางแผนการท่องเที่ยวรอบเกาะด้วยตัวเอง นอกจากนี้ผู้ประกอบการร้านค้ายังสามารถสร้างโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขายได้แบบเรียลไทม์อีกด้วย ทั้งนี้ในอนาคตจะเปิดบริการให้ลูกค้าสามารถซื้อทริปหรือบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในเกาะรัตนโกสินทร์ได้โดยผ่าน Application

และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ในโครงการ สามารถจัดการข้อมูลร้านค้าอัพเดทรูปภาพข้อมูลสินค้าต่างๆ รวมถึงการสร้างโปรโมชั่น จึงได้พัฒนา Super Seler Application สำหรับผู้ประกอบการเพื่อเป็นช่องทางในการจัดการหน้าร้านได้อย่างง่ายดาย

แอพพลิเคชั่น "Rattanakosin Guide" พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้ พร้อมรองรับการใช้งานทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ และจีน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกกลุ่มทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

5 มิถุนายน 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai