วช. แถลงข่าวผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของไทยคว้ารางวัลสูงสุดในเวทีระดับนานาชาติ

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทย ในการนำผลงานที่มีคุณภาพและมีศักยภาพด้านการวิจัยและด้านการประดิษฐ์คิดค้น เข้าร่วมแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานในเวทีระดับนานาชาติ

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี

ซึ่งที่ผ่านมา วช. ได้นำนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยไปคว้ารางวัลเกียรติยศจาก 2 เวที ได้แก่

     1) งาน “46th International Exhibition of Inventions Geneva จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน 2561 ณ Palexpo นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เป็นเวทีที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสวิสฯ อาทิ The Swiss Federal Government of the State และ The City of Geneva และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกหรือ WIPO (The World Intellectual Property Organization) วช. ได้นำผลงานของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมประกวด จำนวน 99 ผลงาน จาก 29 หน่วยงาน ซึ่งภายในงานมีหน่วยงานจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 50 ประเทศ และมีผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงกว่า 1,000 ผลงาน

และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ผลงานของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยสามารถคว้ารางวัลสำคัญของงาน ได้แก่ รางวัล Prix De La Ville De Geneva จำนวน 1 รางวัล จากผลงานเรื่อง “โปรแกรมสำหรับจับคู่การเดินทางร่วมกันแบบอัตโนมัติทางรถยนต์และรถแท๊กซี่ ด้วยฐานเวลาปัจจุบัน” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ และคณะแห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้คณะนักวิจัย นักประดิษฐ์ไทย ยังได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ จำนวน 4 ผลงาน รางวัลเหรียญทอง จำนวน 26 ผลงาน รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 32 ผลงาน รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 33 ผลงาน และรางวัลพิเศษ (Special Prize) จากประเทศต่าง ๆ จำนวน 25 รางวัล

     2) งาน “8th International Engineering Invention & Innovation Exhibition 2018 (i-ENVEX 2018)” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2561 ณ รัฐเปอร์ลิส สหพันธรัฐมาเลเซีย เป็นเวทีนานาชาติสำหรับเยาวชน โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วโลกมานำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เป็นงานที่จัดขึ้นโดย Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) และ ENVEX Young Researcher Club (EYRec) UniMAP, MINDS Chapter และมีผลงานเข้าร่วมจำนวน 500 ผลงาน จากประเทศต่าง ๆ จำนวน 17 ประเทศ โดย วช. ได้นำผลงานของเยาวชนที่ได้รับรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2561 เข้าร่วมประกวดและนำเสนอ จำนวน 12 ผลงาน

และได้รับรางวัล International Grand Prize Award จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ผลงาน “ทุ่นผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นทะเลสำหรับอนุรักษ์แนวปะการัง” ของ นายนิติภูมิ แย้มจิตร และคณะแห่งวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี และรางวัล Double Gold Award จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ผลงาน “หมวกพลังงานสุริยะเพื่อป้องกันการเป็นลมแดด” ของเด็กชายธิปก บวรรัตนารักษ์ และคณะ แห่งโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม และผลงาน “การพัฒนารูปแบบอักษรเบรลล์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม FontForge” ของ นายวิเชียร ดอนแรม และคณะ แห่งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี นอกจากนี้ยังมีผลงานของเยาวชนไทยที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 4 ผลงาน รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 5 ผลงาน และรางวัลพิเศษ (Special Prize) จากองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 13 รางวัล

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงได้จัดงานแถลงข่าว “การนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ : เวที 46th International Exhibition of Inventions Geneva และเวที 8th International Engineering Invention & Innovation Exhibition 2018 (i-ENVEX 2018)” ขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 น ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมมอบประกาศนียบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงความขอบคุณแก่นักวิจัย

 

4 พฤษภาคม 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai