โครงการเสน่ห์นนท์ ตอน River Ride พายท่องนนท์วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 สตาร์ท ณ วัดใหญ่สว่างอารมณ์ นนทบุรี จัดโดยหอการค้าจังหวัดนนทบุรีและชมรมเรือพายเจ้าพระยา

เปิดเส้นทางท่องเที่ยวและกีฬาทางน้ำครั้งแรก ของจังหวัดนนทบุรี นักพายทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมกว่า  100 ลำ หอการค้าจังหวัดนนทบุรีชูท่องเที่ยวแบบยั่งยืน รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  ด้วยกิจกรรมพายท่องเที่ยวเก็บขยะ 

นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่าจังหวัดนนทบุรี ให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้ ให้สอดกับแผนยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต โดยมีเป้าหมายให้แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล มีชื่อเสียงระดับประเทศ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเติบโตและมั่นคง 

นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดนนทบุรี และ กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้านนทบุรี ร่วมกับ ชมรมเรือพายเจ้าพระยา ได้จัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาทางน้ำ ในจังหวัดนนทบุรี โดยเป็นการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองด้วยการพายเรือเก็บขยะ ในเส้นทางที่จัดกิจกรรม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการค้าและเศรษฐกิจชุมชน และท้องถิ่นอีกด้วย นอกจากนี้ คณะผู้จัดงานยังนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในชุมชนอีกด้วย 

กิจกรรม เสน่ห์นนท์ ตอน River Ride พายท่องนนท์มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 200 คน  โดยมีเรือพายเข้าร่วม 140 ลำ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะแวะท่องเที่ยวจุดเช็คอินต่างๆ ของจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ วัดใหญ่สว่างอารมณ์ วัดปรมัยยิกาวาส พุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์  ศาลหลักเมือง(เดิม) สวนทุเรียนนนท์นายชูเกียรติ  ตลาดน้ำประชารัฐสวนบัว วัดไทรม้าใต้  วัดแดงธรรมชาติ วัดแสงสิริธรรม  โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับพาสปอรต์ติดสติ๊กเกอร์เช็คอินที่จุดต่างๆ เก็บไว้เป็นที่ระลึกและเก็บขยะระหว่างทางเพื่อนำมาแลกของที่ระลึกเมื่อจบกิจกรรม 

ฝากเพจเสน่ห์นนท์ด้วยครับ

https://www.facebook.com/profile.php?id=61558607473261

#หอการค้าจังหวัดนนทบุรี #YECหอการค้านนทบุรี #ชมรมเรือพายเจ้าพระยา #เสน่ห์นนท์ #RiverRiverพายท่องนนท์ #พายเรือท่องเที่ยวจังหวัดนนท์ #ทุเรียนเมืองนนท์ #ตลาดน้ำสวนบัว #ชมรมคนรักษ์ดนตรีไทย #สมชายบ้านขนมหวานไทย #วัดใหญ่สว่างอารมณ์ #เกาะเกร็ด #พุทธสถานเชิงท่า #วัดปรมัยยิกาวาส #แม่น้ำเจ้าพระยา #คลองอ้อมนนท์ #คลองบางบัวทอง #คลองบางรักใหญ่

2 กรกฏาคม 2567


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai