ธ.ก.ส. ปลุกพลังเกษตรกร สร้างเกษตรมูลค่าสูงผ่านรายการหอมแผ่นดิน

 

ธ.ก.ส. มุ่งสู่แกนกลางการเกษตร เปิดตัวรายการหอมแผ่นดิน ปฐมบทครั้งใหม่ที่จะมาเติมฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรในการยกระดับสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก ควบคู่กับการสร้างสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม ผ่าน 12 คน 12 เรื่องราว พร้อมเปิดตัวเพลงประกอบรายการ “หอม” และมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เชิญชวนร่วมถอดรหัสความสำเร็จไปกับรายการหอมแผ่นดิน ได้ทุกวันเสาร์ เวลา 20.20 น. ทางช่อง MCOT HD หมายเลข 30 

(วันนี้ 13 พฤศจิกายน 2566) นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมเปิดตัวรายการที่จะมาถอดกลยุทธ์ความสำเร็จในการทำธุรกิจเกษตรผ่านเรื่องราวของเกษตรกร 12 คน  ในคอนเซปต์หอมแผ่นดิน The Playbook 12 บทเรียนชีวิตธุรกิจ เพื่อเติมฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรไทย พร้อมเปิดตัวเพลงประกอบรายการ “หอม” ที่ขับร้องโดย คุณปืนใหญ่ ฉัตรวรา วรรณทิพย์ ที่มาถ่ายทอดบทเพลงและบอกเล่าแนวคิดของเนื้อหาเพลงภายใต้บริบทใหม่ของภาคการเกษตรที่ยกระดับไปสู่เกษตรมูลค่าสูงและการขับเคลื่อนภารกิจไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่านโครงการ BAAC Carbon Credit พร้อมมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจาก คุณตู่ ภพธร สุนทรญาณกิจ และคุณเบน ชลาทิศ ตันติวุฒิ โดยรายการหอมแผ่นดินจะออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 20.20 น. ทางช่อง MCOT HD หมายเลข 30 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. เข้าร่วมกิจกรรม ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้นำรายการหอมแผ่นดินกลับมาอีกครั้ง เพื่อถ่ายทอดบทเรียนธุรกิจผ่านการนำเสนอเรื่องราวของเกษตรกร 12 คน กับ 12 บทเรียนธุรกิจเกษตรในคอนเซปต์ "หอมแผ่นดิน The Playbook 12 บทเรียนชีวิตธุรกิจเกษตร" เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเติมฝันให้กับคนรุ่นใหม่ที่อยากกลับไปทำการเกษตร ที่ไม่ใช่แค่เพียงการเกษตรเพื่อการบริโภค แต่เป็นการยกระดับธุรกิจและสินค้าเกษตรไปสู่เกษตรมูลค่าสูง ด้วยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน สร้างความหลากหลายทางผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการตลาดจนสามารถไปสู่ตลาดที่มีกำลังซื้อสูง รวมถึงการสนับสนุนการผลิตเพื่อบริโภคในท้องถิ่นในเมือง (Local consumption) และการเข้าไปส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ประสบความสำเร็จในวงกว้าง ซึ่ง ธ.ก.ส. พร้อมสานต่อเจตนารมณ์ในการเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ด้วยการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อไปสู่การเป็นแกนกลางการเกษตร (Essence of Agriculture) โดยสนับสนุนเกษตรกรในทุกด้าน ทั้งการผลิต รายได้ และการขาย โดยเฉพาะการทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่ต่างจากการทำงานในเมือง รวมถึงสามารถมองเห็นช่องทางและโอกาสที่จะพัฒนาภาคเกษตรไทยให้ก้าวไปข้างหน้า มีรายได้ มีเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณค่าไม่แตกต่างจากภาคธุรกิจอื่น


โดย ธ.ก.ส. ได้จัดตั้งสำนักกิจการระหว่างประเทศขึ้น เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการยกระดับการประกอบอาชีพและการพัฒนาต่อยอดผลผลิตของเกษตรกรไทยไปสู่ระดับสากล ได้แก่ การนำสินค้าเกษตรกรไทยไปจำหน่ายในต่างประเทศ โดยร่วมมือกับธนาคารเพื่อการพัฒนาการเกษตรแห่งประเทศจีน (Agricultural Development Bank of China : ADBC) ในการจับคู่ธุรกิจการค้า ส่งเสริมให้ลูกค้าของ ธ.ก.ส. สามารถขยายขอบเขตการทำธุรกิจจากในประเทศเติบโตสู่การจำหน่ายสินค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการเชื่อมโยงให้ลูกค้าของธนาคาร ADBC สามารถเข้าถึงแหล่งผลิตและวัตถุดิบสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมจากผู้ผลิตต้นน้ำโดยตรง และความร่วมมือภายใต้กรอบการเป็นสมาชิกสมาคมสินเชื่อการเกษตรและชนบทแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APRACA) ในการพัฒนาด้านวิชาการและเงินทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของภาคธุรกิจเกษตรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสินเชื่อ การพัฒนาการค้าสินค้าเกษตร รวมถึงการหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำมาสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำให้กับเกษตรกรไทย

นอกจากนื้ ธ.ก.ส. ได้ร่วมมือกับเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา ในการเติมองค์ความรู้ต่อยอดการพัฒนาสินค้าเกษตร การสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชน ควบคู่กับการดูแลและสร้างสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยนำชุมชนธนาคารต้นไม้กว่า 6,800 ชุมชน ร่วมประเมินและจำหน่ายคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ผ่านโครงการ BAAC Carbon Credit เพื่อนำทรัพยากรธรรมชาติที่ปลูกไว้มาต่อยอดและสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงผลักดันประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องเกษตรกรให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมถอดรหัสความสำเร็จไปพร้อมกันในรายการหอมแผ่นดิน ทุกวันเสาร์ เวลา 20.20 น. ทางช่อง MCOT HD หมายเลข 30 และรับชมผ่านไลฟ์บน Facebook Page: 9 MCOT หรือรับชมย้อนหลังผ่าน Facebook Page: ธกส BAAC Thailand Youtube, Instagram และ TikTok: BAAC Thailand

14 พฤศจิกายน 2566


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai