งานย้อนอดีตมหาสงกรานต์กรุงสุโขทัย

งานย้อนอดีตมหาสงกรานต์กรุงสุโขทัย


ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของชาวไทย ซึ่งถือปฏิบัติมาตั้งแต่ โบราณ ชาวไทยทุกหมู่เหล่ามักจัดฉลองวันขึ้นปีใหม่ ด้วยการจัดให้มีพิธีกรรมทางพุทธศาสนา เพื่อเสริมมงคลชีวิตของครอบครัว แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที ต่อบุพการี และเป็นการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เช่น การทำบุญตักบาตร การทำพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พิธีบวงสรวงพ่อปู่ผาดำ การก่อพระเจดีย์ทราย การสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ การประกวดเทพีสงกรานต์ การประกวดล้อเกวียนโบราณ การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน การเล่นน้ำสงกรานต์ เทศบาลตำบลเมืองเก่า ซึ่งเป็นที่ตั้งอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยหรือกรุงสุโขทัยเมื่อประมาณ ๗๐๐ กว่าปี จึงยังคงมีร่องรอยของขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้านเก่าแก่ดั้งเดิม

เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ให้ปรากฏคงอยู่คู่ท้องถิ่นเมืองสุโขทัยต่อไป เทศบาลตำบลเมืองเก่า จึงจัดงาน “ย้อนอดีตมหาสงกรานต์กรุงสุโขทัย” ขึ้น โดยในปี 2561 นี้ ถือเป็นครั้งที่ ๑๗ เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดสุโขทัย, เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ได้มีความรู้ รู้สึกภาคภูมิใจ มีความหวงแหน และร่วมใจปฏิบัติ สืบทอด ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ที่ดีงามของท้องถิ่น, เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น รู้รักสามัคคี และได้สนุกสนานในช่วงงานเทศกาล สงกรานต์ และ เพื่อสร้างเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย ในฐานะเมืองมรดกโลก  

ขอบคุณภาพ และ ข้อมูล ททท.สำนักงานสุโขทัย

22 มีนาคม 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai