งานประเพณีสงกรานต์ และ เทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลก

งานประเพณีสงกรานต์และเทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลก

เป็นงานที่จัดขึ้นทุกวันที่ 11-15 เมษายน ของทุกปี โดยความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ/เอกชน ประชาชน และชุมชน เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป จัดขึ้นที่ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองสวรรคโลก สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย

 -ทำบุญตักบาตร

 -รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

 -ขบวนแห่นางสงกรานต์ และสรงน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอสวรรคโลก

 -ซุ้มอาหารเลิศรส

-กิจกรรมบันเทิง งานดนตรี การแสดง ครบครัน (ชมฟรีตลอดงาน)

 

โดยในวันที่ 15 เมษายน ของทุกปี จะมีขบวนแห่นางสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่จากหน่วยงานและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เป็นที่สนใจของผู้มาท่องเที่ยว ทั้งในพื้นที่และใกล้เคียง รวมทั้งชาวต่างชาติ

ขอบคุณภาพ และ ข้อมูล ททท.สำนักงานสุโขทัย

22 มีนาคม 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai