ThailandCONNEX แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติ ผนึกกำลัง ดีป้า รุกโปรโมท ชวนผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคเหนือเข้าร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทย

23 – 24 มีนาคม 2566 ณ นิมมานคอนเวนชั่นเซนเตอร์ เชียงใหม่ – บริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัด Travel Tech อันดับ 1 ของไทย ร่วมกับ #สำนักงานส่งเสริมเศรฐกิจดิจิทัล #depa โดยการสนับสนุนจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม #MDES และ #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย #ททท. เดินหน้าโปรโมท #ThailandCONEX #แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ ผ่านกิจกรรม Digital Tourism Business Matching ภายใต้โครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทย ชักชวนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวภาคเหนือ ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี เสริมศักยภาพการแข่งขัน เพิ่มโอกาสในการขยายตลาดเข้าถึงนักท่องเที่ยวทั่วโลก พร้อมเปิดพื้นที่ Business Matching ภายในงาน คาดหวังให้เกิด 500 การจับคู่ธุรกิจ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 2,500 ล้านบาท

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดว่า “รายได้กว่า 70% ของเชียงใหม่และจังหวัดในภาคเหนือมาจากการท่องเที่ยว เราได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการนำซอฟพาวเวอร์มาต่อยอดในเชิงธุรกิจและเพิ่มมูลค่า ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการ การที่มีดิจิทัลเทคโนโลยีมาส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยว จะยิ่งเป็นการเพิ่มจุดแข็งและเพิ่มศักยภาพการให้บริการให้ผู้ประกอบการได้ดียิ่งขึ้น”

นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ CEO ทราวิซโก เทคโนโลยี กล่าวแนะนำและเชิญชวนผู้ประกอบการท่องเที่ยว “ThailandCONNEX ถูกออกแบบและพัฒนาโดย #TRAViZGO ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริการด้านท่องเที่ยวมามากกว่า 2 ทศวรรษ ThailandCONNEX ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ภาครัฐจะใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบ้านเรา ผู้ประกอบการทั้งที่พัก การเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ ที่เข้ามาในระบบ จะเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยต้นทุนการขยายช่องทางขายที่ต่ำลงและสะดวกขึ้น ThailandCONNEX จะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มกลางที่รวบรวมสินค้าและบริการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการทั่วไทยไว้ ณ จุดเดียว และทำการตลาดส่งต่อไปขายนักท่องเที่ยวผ่านตัวแทนท่องเที่ยวทั้งออฟไลน์และอออนไลน์ทั่วโลก”

Is

“เชียงใหม่และภาคเหนือเป็นจุดหมายทางท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย ผู้ประกอบการทั้งที่พัก สถานที่และชุมชนท่องเที่ยว บริการต่าง ๆ เช่น โชว์ นวด สปา ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และของฝากที่เลื่องชื่อจะถูกนำเสนอไปยังนักท่องเที่ยวทั่วโลกผ่านตัวแทนและแพลตฟอร์มท่องเที่ยวของแต่ละประเทศที่ ThailandCONNEX ไปทำตลาดร่วมกับ ททท. เรียกได้ว่าเชื่อมต่อ ThailandCONNEX ไว้ที่เดียว เหมือนเชื่อมต่อโลกได้ทันที”

“เราเข้าใจทุกขั้นตอนการบริการท่องเที่ยวตั้งแต่การตอบสนองการค้นหาข้อมูล การรับจอง การให้บริการ การรับชำระเงิน ข้อมูลทุกอย่างจะถูกรวบรวมเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และถูกนำมาประมวลผลเป็นข้อมูลเชิงลึก (Tourism Insight) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้เข้าใจพฤติกรรมและความชอบ (Behavior and Preference) รวมทั้งแนวโน้มในอนาคต (Trend and Prediction) สามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์ธุรกิจและวางแผนการตลาดให้สามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐที่จะนำไปวางนโยบายส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต”

“ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถติดต่อ ThailandCONNEX เพื่อเข้าร่วมขับเคลื่อนและเปลี่ยนผ่านสู่ยุคการแข่งขันแบบดิจิทัลได้ทันที วันนี้ ThailandCONNEX พร้อมแล้วที่จะเชื่อมต่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั่วไทย เพื่อส่งต่อไปยังตัวแทนท่องเที่ยวทั่วโลก” CEO ทราวิซโก เทคโนโลยี กล่าวเสริม

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวถึงที่มาของแพลตฟอร์ม “จากนโยบายที่ได้รับมอบหมายทางคณะรัฐมนตรี ที่จะทำให้ประเทศไทยมีแพลตฟอร์มท่องเที่ยวของเราเองที่สามารถแข่งขันได้ และทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นตัวจากโควิด สามารถเข้าถึงและประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึงและสะดวก ทาง #ดีป้า ได้รับความร่วมมือจาก #ทราวิซโก ในการพัฒนาแพลตฟอร์มท่องเที่ยวแบบ B2B ที่ชื่อ ThailandCONNEX ซึ่งจะรวมผู้ให้บริการท่องเที่ยวตลอด Supply Chain ทั่วไทย และเชื่อมต่อไปยังนักท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทั่วโลก การเข้ามาอยู่ในระบบของ ThailandCONNEX จะช่วยยกระดับความสามารถการแข่งขันผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้สามารถประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital Transformation) ในการตอบสนองพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปและมีความหลากหลาย นอกจากนี้ ทาง ดีป้า จะยังสนับสนุนผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้เกิดการจับมือกัน (Matching) กับ Tech Startup ประเภทต่าง ๆ เพื่อขยายเป็นเครือข่ายความร่วมมือต่อเนื่องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อีกด้วย”

“นอกจากที่ภาคเหนือนี้ เราจะจัดกิจกรรม Digital Tourism Business Matching ไปยังพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศไทย ทั้งภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยในครั้งถัดไปจะเป็นการจัดที่ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งคาดหวังจะทำให้เกิดการปรับตัวของผู้ประกอบการ รองรับการเปลี่ยนแปลงในระดับของ Micro และ Macro ของยุค Digital Transformation อย่างเข้มแข็ง” 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวย้ำถึงความสำคัญของการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ “ด้วยนโยบายคณะรัฐมนตรี และการสนับสนุนจากกองทุนดิจิทัลฯ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน เพื่อให้การท่องเที่ยวไทยมีคุณภาพมากขึ้นและเติบโตอย่างยั่งยืน การที่มีดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่าง ThailandCONNEX ที่เป็นแพลตฟอร์มของคนไทย ออกแบบโดยคนไทย เพื่อคนไทย จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายร่วมกัน และจะทำให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องขึ้นอีกมาก จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในภาคเหนือและภาคต่าง ๆ ทั่วไทยเข้าสู่ระบบ ThailandCONNEX เพื่อที่เราจะได้เติบโตร่วมกันต่อไป”

งาน Digital Tourism Business Matching นี้ ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคเหนือเป็นอย่างมาก มีผู้ประกอบการหลากหลายประเภทเข้าชมงานและได้เพิ่มเติมองค์ความรู้ผ่านวิทยากรต่าง ๆ บนเวทีสัมมนา โดยตัวแทนจาก ThailandConnex นำโดย คุณวไลลักษณ์ เนียนขาว ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ และคุณอนงค์ชนก คงเทียบ ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและพัฒนาธุรกิจ ของ ทราวิซโก เทคโนโลยี ได้ขึ้นแนะนำแพลตฟอร์มเพื่อสร้างความเข้าใจในกลไกการทำงาน ความโดดเด่นของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์ม ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและนัดหมายให้เข้าไปนำเสนอเพิ่มเติมหลังงานจำนวนมาก

สำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติ ThailandCONNEX สามารถติดตามได้ที่ @LINE : https://lin.ee/J1Lydfr ศูนย์บริการลูกค้า : 02-171-9900

Website : https://www.thailandconnex.com/

25 มีนาคม 2566


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai