ททท.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนสายใต้ และหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรม “แม่สะเรียง โมโตแคมป์” Maesarieng Moto Camp 2023 เงินสะพัด ห้องพักเต็ม

  วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “แม่สะเรียงโมโตแคมป์” Maesarieng Moto Camp ณ บ้านสวนริมน้ำ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีนักท่องเที่ยวผู้ร่วมงานนับพันคน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ของนักท่องเที่ยวกลุ่มไบเกอร์และนักท่องเที่ยวสายแคมป์ ที่เดินทางมาจากทุกภาคของประเทศไทย ทำให้ห้องพักในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงกว่า 500 ห้องเต็มจนล้นไปถึงอำเภอแม่ลาน้อย พ่อค้าแม่ค้าที่มาจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มของที่ระลึกต่างพึงพอใจ การจัดงานเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย ไม่มีอุบัตเหตุ และเหตุใด ๆ สามารถช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว กระจายรายได้และเกิดการหมุนเวียนเงินตราในระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ คาดว่ามีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท ตลอดจนได้มอบประสบการณ์การเดินทางให้กระจายตัวไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการ Maehongson on the Road. ช่วยสร้างการรับรู้พื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นตะวันตกสุดแดนสยาม 

ว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการเดินทางจับจ่ายใช้สอย สามารถยืดระยะเวลาการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงระยะเวลาการท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง 7 อำเภอ ว่าสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั้งปี 

การจัดงานครั้งนี้ ได้บูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ชุมชน ประชาชน และเครือข่ายนักท่องเที่ยว อาทิ ฝ่ายกิจกรรม ททท. กองตลาดภาคเหนือ ภูมิภาคภาคเหนือ ททท. ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนสายใต้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สะเรียง เทศบาลตำบลแม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง สถานีตำรวจท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน (ชุดปฏิบัติการแม่สะเรียง) โรงพยาบาลแม่สะเรียง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สาขาแม่สะเรียง กำนัน และพ่อหลวง ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลแม่สะเรียง วัดศรีบุญเรือง วัดแสนทอง โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ สมาคมกู้ชีพ กู้ภัยแม่สะเรียง กองร้อยอาสารักษาดินแดน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชรบ.หมู่บ้าน น้อง ๆ กลุ่มรักษาดินแดน (รด.) หจก. ชื่นชูไพร ก่อสร้าง ร้านทองเยาวราชแม่สะเรียง ไพรินสาส์น อะเบิฟเดอะซี เฮินไตรีสอร์ท แม่ลาน้อย แม่สะเรียงบาร์ มิตรไมตรี ริเวอร์เฮ้าส์โฮเทล โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย สไมล์เวย์ กลุ่มผู้ประกอบการค้าอาหารเครื่องดื่ม ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนอื่น ๆ โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดงานจากบ้านสวนริมน้ำแม่สะเรียง 

การจัดงานครั้งนี้ เกิดความคุ้มค่าในการจัดงานในหลายมิติ เช่น ด้านเศรษฐกิจได้กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยไปสู่ธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ รวมทั้งชุมชนที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท ได้แก่ ธุรกิจสถานพักแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจของที่ระลึก ธุรกิจนำ้มันเชื้อเพลิง และเชื้อเพลิงหุงต้ม อู่เซอร์วิสรถ ธุรกิจบันเทิง ศิลปิน ธุรกิจเครื่องเสียง เกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้ประกอบการขนส่ง พนักงานเสิร์ฟ แรงงานก่อสร้าง ลูกจ้างในสถานประกอบการต่าง ๆ 

ด้านสังคม ได้สร้างงาน เสริมรายได้ให้แก่คนในชุมชน ได้บูรณาการการดำเนินงานกับทุกภาคส่วน และนำส่งประสบการณ์ท่องเที่ยว นำโคมแม่สะเรียงมาเป็นจุดขายเชื่อมโยงงานประเพณีออกหว่า (ออกพรรษาชาวไทยใหญ่ แม่สะเรียง) นำเสนออาหารท้องถิ่นแม่สะเรียง เรียกว่าดึง Soft Power ดันจุดแข็งเป็นจุดขาย และเผยแพร่ “แม่สะเรียงแสงสุดท้ายแดนสยาม” 

ด้านสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ Responsible Tourism เน้นใช้วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นภาชนะใส่อาหาร และหรือเราใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และจัดทีมงานเก็บกวาดคืนพื้นที่ให้เจ้าของที่ดังเดิม และนักท่องเที่ยวบางส่วนมีการนำภาชนะมาเอง เช่น กล่องใส่อาหาร แก้วน้ำดื่ม ทำให้ลดปริมาณขยะได้ส่วนหนึ่ง 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ทางชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนสายใต้ได้รวบรวมอุปกรณ์และปัจจัยไปมอบให้โครงการดับไฟป่าในพื้นที่แม่สะเรียง เพื่อลดค่าฝุ่นควัน PM 2.5 ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจะมีการนำชุดอุปกรณ์ และปัจจัยไปมอบแก่หน่วยไฟฟป่าภายหลัง ตลอดจนการประชุมเตรียมงาน 2 ครั้งที่ผ่านมา ใช้ QR Code แสกนรับเอกสารประกอบการประชุม ลดการใช้กระดาษA4 ไปได้ 2 รีม 

ว่าที่ ร.ต. ภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับฤดูร้อนที่จะมาถึงนับเป็นห้วงเวลานอกฤดูกาลท่องเที่ยว ซึ่ง ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอนได้ประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง จะนำเสนอขายสินค้า เฉพาะกลุ่ม โดยนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวที่ให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวไปพร้อมกับการทำงานนอกสถานที่ (Workation) โดยเน้นการท่องเที่ยวแบบกึ่งผจญภัย การท่องเที่ยวเชิง สุขภาพที่ผ่อนคลาย ในแหล่งธรรมชาติ และสรรหาสินค้าใหม่ ๆ เสนอขายควบคู่กันไปด้วย อาทิ การเดินป่าเส้นทางสั้น ๆ ในพื้นที่ป่าสีเขียว ท่องเที่ยวถ้ำ น้ำตก และกิจกรรม Soft Adventure กิจกรรมล่องแพ ล่องห่วงยาง เรือยาว ฯลฯ โดยคาดว่าจะทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถเสนอขายและเดินทางท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวได้

5 กุมภาพันธ์ 2566


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai