หารือผลักดันสร้างประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

   นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด, ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการสภาประชาชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติ ณ สำนักงานสภาประชาชนแห่งชาติ บริเวณอาคารบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

สำหรับวาระในการประชุม ได้แก่ เรื่อง การปฏิบัติ 3 มาตรการ ในการโอนอำนาจมาสู่สภาประชาชนแห่งชาติ ให้บรรลุความสำเร็จโดยเร็วที่สุด, เรื่อง การนำเสนอชื่อผู้แทนเขตและผู้แทนอาชีพของสภาประชาชนแห่งชาติ จำนวน 5,000 คน เพื่อพิจารณานำขึ้นทูลเกล้าฯต่อไป, เรื่อง การปฏิบัติโมกษธรรมเพื่อสร้าง..”นักปฏิบัติโมกษธรรมมืออาชีพ” ควบคู่กับ..”นักปฏิวัติสันติมืออาชีพ” เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของสภาประชาชนแห่งชาติบรรลุความสำเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์โดยเร็วที่สุด, เรื่อง..การผลักดันการสร้างประชาธิปไตยอย่างสันติอหิงสาพุทธให้บรรลุความสำเร็จโดยเร็วที่สุด, เรื่อง การแก้แก้ปัญหาเขตแดนไทย-กัมพูชา-สปป.ลาว ตามอนุสัญญาสันติภาพโตเกียว ค.ศ. 1941(Tokyo Convention A.C. 1941)อันเป็นมาตรการหนึ่งในการสร้างสันติภาพโลกถาวร และเรื่อง การแก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าให้แก่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ เป็นต้น

22 มกราคม 2566


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai