เดินหน้าแจกหน้ากากอนามัยทั่วกรุงเทพ

   พนักงานบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด, คณะทำงานโครงการ SKYMED NEW GEN และโครงการ KIDDEE-พอเพียง เดินหน้านำหน้ากากอนามัยแจกให้กับประชาชนบริเวณตลาดบางเขนและโดยรอบ ตามดำริของ นาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และยังคงเดินหน้าแจกหน้ากากอนามัยต่อไป ภายใต้กิจกรรม Kiddee-พอเพียง ปันน้ำใจแจกหน้ากากอนามัย เพื่อช่วยบรรเทาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

Donating masks across Bangkok

Employees of Sufficiency City Company Limited, SKYMED NEW GEN Project and KIDDEE-Sufficiency Project Proceed to distribute masks to the people around Bangkhen Market and surrounding areas according to the initiative of Sr.Gp.Capt. Kampee Kampeerayannon CEO, of Sufficiency City Company Limited and continues to distribute masks under activities Kiddee-Sufficiency Share kindness to donate masks to help mitigate the spread of COVID-19

12 มกราคม 2566


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai