คณะภิกษุสงฆ์และคณะศรัทธาบ้านสะแพด ขอเชิญร่วมทำบุญ เพื่อสมทบทุนสร้างโบสถ์ เสนาสนะ และถาวรวัตถุ ในการสืบทอดพระพุทธศาสนา ถวาย ณ วัดสิริมงคล จอมทอง จ.เชียงใหม่

    ด้วยเมื่อปลาย พ.ศ.2561 พระภิกษุสงฆ์ พร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยมบ้านสะแพด ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมาปรึกษาพระครูพิจิตรสรการ (พระมหาประเสริฐ สิริปุญโญ) วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร (ศิษย์ “พระพรหมมงคล (ทอง สิริมงฺคโล)” หรือ “หลวงปู่ทอง”) เรื่องปรับปรุงเสนาสนะ สำนักสงฆ์ห้วยสะแพด ซึ่งประสบปัญหาหลายประการ พระครูพิจิตรสรการ ได้ลงสำรวจพื้นที่ดังกล่าว พบว่าบริเวณสำนักสงฆ์ห้วยสะแพดเป็นที่ลุ่ม ลักษณะคล้ายแอ่งกะทะ ด้านบนมีชุมชนอยู่ล้อมรอบ ส่งเสียงรบกวนเข้ามาในวัด ทำให้ไม่สงบสัปปายะ ยากต่อการบำเพ็ญสมณะธรรมของพระภิกษุสามเณรในวัด และพื้นที่คับแคบไม่สามารถขยับขยายได้ จึงเห็นพ้องต้องกันว่า จะย้ายสำนักสงฆ์ห้วยสะแพดขึ้นไปบนดอยสันหลวง ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของวัด มีลักษณะเป็นภูเขาล้อมรอบด้วยป่าชุมชนห้วยสะแพด ด้านบนเป็นพื้นที่ราบกว้าง มีพื้นที่ 330 ไร่ มีความสงบร่มรื่น เหมาะแก่การจัดสร้างพุทธสถานอย่างยิ่ง และได้ดำเนินการก่อสร้างมาระยะหนึ่ง แต่ยังคงขาดปัจจัยในการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดจัดตั้งการทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนสมทบในการก่อสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุต่างๆ อันได้แก่ โบสถ์ ศาลาสามัคคีธรรม กุฏิที่พักสงฆ์ ระบบน้ำประปา และถนนภายในวัด ที่เหมาะสมต่อการบำเพ็ญสมณะธรรม

ท่านใดมีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกรุณาโอนเงินเข้าบัญชี “วัดห้วยสะแพด” ธ.ออมสิน สาขาจอมทอง จ.เชียงใหม่ เลขที่ 020250762943 และกรุณาแจ้ง คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ โทร.09 1555 5551 หรือ คุณภีระ ไกรแสงศรี โทร. 06 3190 5998 ครับ ขอเน้นย้ำว่าไม่จำเป็นต้องมากคนละเล็กคนละน้อยก็พอครับ อาจร่วมถวายปัจจัยในรูปแบบสิ่งของทั่วไปก็ได้

13 พฤศจิกายน 2565


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai