DIPROM มอบรางวัล 8 เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ จุดประกายเอสเอ็มอี ปรับใช้เทคโนโลยี ปั้นมูลค่าเศรษฐกิจได้กว่า 140 ลบ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2565 ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ DIPROM(ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดงานมอบรางวัลการประกวดการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ หรือ DIPROM Agro-Machinery Award 2022 ซึ่งมี 8 ผลงานได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ดร.ณัฐพล รังสิตพล 
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมฯเร่งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเกษตร ได้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน พร้อมทั้งจัดงานประกวดการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ DIPROM Agro-Machinery Award 2022 ซึ่งมี 8 ผลงานได้รับรางวัลยอดเยี่ยม สร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 140 ล้านบาท

ทั้งนี้ DIPROM ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนรากฐานเศรษฐกิจของประเทศ ที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตรเชื่อมโยงสู่ภาคอุตสาหกรรม จึงได้มอบหมายให้ กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และศูนย์ดีพร้อมเซ็นเตอร์ 11 แห่งทั่วประเทศ ร่วมกันดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยี เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และสร้างรายได้กลับคืนสู่ท้องถิ่นชุมชน ตลอดจนยังสามารถเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพการผลิตได้

โดยการประกวดและการจัดงานครั้งนี้เป็นปีที่2 ของการดำเนินการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญที่ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะร่วมกับหน่วยงานภายใต้ศูนย์ดีพร้อมเซ็นเตอร์ ในการส่งผลงานเครื่องจักรและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าประกวด จำนวน 179 ทีม อาทิ เช่น เครื่องกวนอัตโนมัติ ตู้อบ เครื่องอัดขึ้นรูป เครื่องบรรจุของเหลว เครื่องเกลาข้อหวายหรือลบข้อหวาย เครื่องสาวไหมอัตโนมัติ เครื่องควบคุมการตากแห้ง เครื่องแยกเนื้อมะม่วงสุก เครื่องซีลสายพานพร้อมระบบเติมไนโตรเจน เครื่องตรวจสอบน้ำหนักกึ่งอัตโนมัติ ระบบบำบัดควันและระบบแจ้งเตือนมลพิษ เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ได้รับเสียงตอบรับจากวิสาหกิจชุมชน และ OTOP เป็นอย่างดี

โดยเฉพาะในประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องตามความต้องการของผู้รับบริการและเกิดการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพในการดำเนินธุรกิจเกษตรชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 3 กลุ่มรางวัล ประกอบด้วย
กลุ่มรางวัลด้านเทคนิค จำนวน 3 รางวัล
1.รางวัลชนะเลิศ 1 แบบอย่าง ได้แก่ เครื่องกวนอัตโนมัติ พร้อมระบบสายพานลำเลียง
2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง 1 แบบอย่าง ได้แก่ เครื่องตรวจสอบน้ำหนักกึ่งอัตโนมัติ
3.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง 1 แบบอย่าง ได้แก่ เครื่องกวนแยมอัตโนมัติ

กลุ่มรางวัลด้านการพัฒนาธุรกิจ จำนวน 3 รางวัล
1.รางวัลพัฒนาธุรกิจ ชนะเลิศ 1 แบบอย่าง ได้แก่ เครื่องอัดปลาร้าก้อน
2.รางวัลพัฒนาธุรกิจ รองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง 1 แบบอย่าง ได้แก่ ถังกวนเฉาก๊วย
3.รางวัลพัฒนาธุรกิจ รองชนะเลิศ อันดับสอง 1 แบบอย่าง ได้แก่ เครื่องแยกเนื้อมะม่วงสุก

กลุ่มรางวัลด้านวิชาการ จำนวน 2 รางวัล
1.รางวัลดีพร้อมแชร์ 1 แบบอย่าง ได้แก่ ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ระบบ สั่งงานแบบไร้สาย
2.รางวัลดีพร้อมเทค 1 แบบอย่าง ได้แก่ เครื่องอัดใบไม้ทำภาชนะ
อย่างไรก็ดี ดีพร้อม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยการตอบโจทย์กำลังการผลิต เกิดความคุ้มค่ากับระดับการผลิตของวิสาหกิจ
ทำให้สามารถใช้งาน ดูแล และบำรุงรักษาได้ง่าย ตลอดจนสามารถลดของเสีย ลดต้นทุน และเพิ่มยอดขาย

อีกทั้งยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ไปจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้กับสินค้าเกษตรทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงยังช่วยยกระดับมาตรฐานและความปลอดภัย พร้อมทั้งยังสามารถทดแทนแรงงานภาคเกษตรที่ลดลง ซึ่งการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตของเกษตรอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการใช้งานในปีนี้ สามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้กว่า 140 ล้านบาท ดร.ณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามรายละเอียดกิจกรรม ได้ที่ Facebook : Smart Agro-Machinery By Diprom Contest 2022 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2430 6865 – 66 หรือ ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/dipromindustry หรือwww.diprom.go.th

19 สิงหาคม 2565


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai