รางวัลสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มดีเด่นสะท้อนสู่การเปลี่ยนแปลง​​ เชิงบวกในฟาร์มสัตว์ต่าง ๆ ทั่วโลก

       วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 กรุงลอนดอน องค์กรการกุศลด้านฟาร์มเลี้ยงสัตว์ Compassion in World Farming International (CIWF) ต้อนรับการกลับมาของรางวัลสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มดีเด่น Good Farm Animal Welfare Awards อันทรงคุณค่า โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นสุดยอดของโครงการธุรกิจอาหารของ Compassion ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการแสดงศักยภาพของธุรกิจอาหารทั่วโลกที่ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพสัตว์อย่างแท้จริง มุ่งยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสัตว์ในฟาร์ม และใส่ใจในความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยในปีนี้ รางวัลสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มดีเด่น จะมอบให้แก่ผู้ชนะเลิศในสาขาต่าง ๆ แก่บริษัททั่วโลก รวมทั้งสิ้น 27 รางวัล ซึ่งคาดว่าจะเป็นคุณประโยชน์ต่อสัตว์มากกว่า 138 ล้านชีวิตในแต่ละปี

เมื่อครั้งที่ Compassion เปิดตัวโครงการธุรกิจอาหารเมื่อ 12 ปีก่อน ภารกิจของพวกเขาคือการยกระดับมาตรฐานขั้นพื้นฐานในการดูแลสัตว์ในฟาร์มตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัทอาหารชั้นนำ โดยตระหนักถึงปัญหาเร่งด่วนของสภาพอากาศ ธรรมชาติ และวิกฤตสุขภาพ ซึ่งโครงการดังกล่าวกำลังพัฒนาเพื่อสรุปแนวทางสำหรับอนาคตของระบบอุตสาหกรรมอาหารแบบองค์รวม กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในฟาร์มปศุสัตว์ ลดการพึ่งพาอาหารจากสัตว์ และเดินหน้าสู่การทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติและปฏิรูปมากขึ้น ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลหลายบริษัทในปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวทางดังกล่าว

ในปีนี้ มีบริษัท 2 แห่งที่ได้รับรางวัล Sustainable Food and Farming Awards ได้แก่ บริษัท Hilltribe Organics Ltd (กลุ่ม Producer Award) และ บริษัท Laiteries H. Triballat-Rians (กลุ่ม Corporate Award) รางวัลนี้จัดทำขึ้นเพื่อยกย่องทั้งผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจผลิตเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์นมและไข่ อย่างมีจริยธรรมโดยมีแนวทางปกป้อง ปรับปรุง และฟื้นฟูสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม    

บริษัท Hilltribe Organics Ltd (HTO) เป็นกิจการเพื่อสังคม ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อดูแลหมู่บ้านเกษตรกรรมในพื้นที่ชนบทในประเทศไทยผ่านการเกษตรแบบอินทรีย์และแบบปฏิรูป โมเดลธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของ HTO ได้ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 เป้าหมายของ UN เกี่ยวกับมุมมองต่าง ๆ ของห่วงโซ่คุณค่าได้มากกว่าสองในสาม บริษัทไม่เพียงแต่ช่วยให้เกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง สามารถเข้าถึงการผลิต โดยการจัดหาแม่ไก่และอาหารสัตว์ แต่ยังช่วยทำการตลาดไข่ออร์แกนิกให้กับผู้บริโภคและผู้ค้าปลีกอีกด้วย ทำให้ชาวเขาในชุมชนมีรายได้ประจำและสร้างความมั่นคงทางการเงินแก่พวกเขา
HTO ผลักดันการผลิตและการตลาดไข่ออร์แกนิก โดยได้ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงอย่างมีนัยสำคัญ (ลดลง 70% และ 80% ตามลำดับ) ส่งผลให้ดิน น้ำ และอากาศสะอาดขึ้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมการปลูกป่าและการปลูกทดแทนใหม่โดยใช้สภาพทางนิเวศวิทยาเกษตรในท้องถิ่นอย่างเต็มที่ แม่ไก่ถูกเลี้ยงบนเนินเขาที่มีต้นไม้มากมาย ทั้งยังมีที่กำบังพักพิง โดยไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะ นอกจากนี้ HTO ได้ปลูกขมิ้นเพื่อปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกันของแม่ไก่ให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีอีกด้วย กิจการเพื่อสังคมนี้เป็นแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงและเป็นโมเดลธุรกิจที่ประสบความสำเร็จซึ่งสามารถขยายและนำไปใช้ในส่วนอื่น ๆ ของโลกได้ 

มร. Richard Blossom ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ HTO กล่าวว่า "เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล CIWF Sustainable Food and Farming Award เราเชื่อเสมอมาในเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ขั้นสูงสุด และการทำเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน ซึ่งวิถีเหล่านี้สามารถเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและชาวเขา ในขณะที่ยังช่วยสนับสนุนรูปแบบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้ เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นโมเดลธุรกิจของ HTO เริ่มดึงดูดลูกหลานชาวนาให้กลับมาที่เนินเขาอีกครั้ง ฟาร์มของเราต้องการใช้ที่ดินไม่มากเมื่อเทียบกับการใช้ทำการเกษตรอื่น ๆ ทั้งยังช่วยปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในพื้นที่รอบ ๆ ฟาร์มของเรา รางวัลนี้จะช่วยให้เราพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชาวเขาต่อไป เพื่อเพิ่มตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ลดการใช้ปุ๋ยเคมี/ยาฆ่าแมลง) และเสริมสร้างรูปแบบธุรกิจนี้จนถึงจุดที่เราจะขยายไปสู่ตลาดใหม่ได้” 

ดร. Tracey Jones ผู้อำนวยด้านธุรกิจอาหารที่ Compassion กล่าวว่า "รางวัลประจำปีนี้เป็นแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงที่มีต่อบริษัทต่าง ๆ ที่แสดงความเป็นผู้นำและกระตุ้นบริษัทต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมอาหารทั่วโลกต้องเผชิญกับภัยร้ายแรงหลังการระบาดใหญ่ ทั้งตอนนี้ยังเกิดภาวะสงครามขึ้นในประเทศยูเครนอีก ซึ่งความก้าวหน้าของการดูแลสวัสดิภาพสัตว์อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่น่ายินดียิ่ง ในขณะที่ความคืบหน้าในการใส่ใจในการผลิตอาหารแห่งอนาคตเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญ ที่ส่งสัญญาณว่าอุตสาหกรรมอาหารพร้อมที่จะเดินหน้าสู้กับหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคของเรา นั่นคือวิธีสร้างระบบผลิตอาหารที่มีมนุษยธรรม ยั่งยืน และยืดหยุ่นพร้อมที่จะปรับตัวสำหรับทุกคน”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัลสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มดีเด่น Good Farm Animal Welfare Awards ที่ดำเนินการโดยองค์กรการกุศลด้านฟาร์มเลี้ยงสัตว์ Compassion in World Farming โปรดติดต่อ: Sophie Peel ที่ Currant Communications 15 Millside Place, Isleworth, Middlesex TW1 3QS โทรศัพท์: 0208 638 0323 หรือ 07552 451264 อีเมล: sophie.peel@currantcommunications.co.uk

23 มิถุนายน 2565


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai