PEA เปิดพื้นที่ “ประกวดภาพถ่าย” มุ่งมั่นสะท้อนภารกิจผ่านเลนส์

       การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จัดการประกวดภาพถ่าย PEA Photo Challenge Campaign 2021 ภายใต้แนวคิด Brightness for Life Quality เพื่อส่งเสริมและสื่อสารแบรนด์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้งสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และสร้างพื้นที่ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายให้กับผู้ที่สนใจในการถ่ายภาพ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท เปิดรับผู้สมัคร 3 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทนักเรียน-นักศึกษาอายุไม่เกิน 25 ปี 2.ประเภทผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง PEA และ 3. ประเภทประชาชนทั่วไป ภายใต้หัวข้อที่กำหนด 5 หัวข้อ ได้แก่

1.PEA สว่างไสวทั่วไทย – เสาและสายไฟฟ้า ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักในการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าสู่อาคาร บ้านเรือน และยังถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของการไฟฟ้า รวมไปถึงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้เรียบร้อยขึ้น และช่วยเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย ของระบบไฟฟ้า

2.PEA ใส่ใจบริการ – ตลอดระยะเวลากว่า 6 ทศวรรษที่ผ่านมา PEA มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การส่งผ่านพลังงานไฟฟ้ามีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและปลอดภัยผ่านระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ PEA ครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศ ให้กับภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ด้วยประสบการณ์และเทคนิคจากทีมงานบุคลากรมืออาชีพ

3.สว่างทั่วไทย เที่ยวไปทั่วทิศกับ PEA – บรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์ จุดชมวิวทัศนียภาพต่าง ๆ และ ภาพบรรยากาศของเมืองที่ได้รับการนำสายไฟลงดินเรียบร้อยแล้ว ในบรรยากาศช่วงเย็นถึงค่ำ ให้เห็นแสงไฟจากไฟฟ้าที่ส่องสว่าง

4.PEA พร้อมเคียงข้างคุณ – นอกเหนือจากการให้บริการด้านไฟฟ้าแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการช่วยเหลือสังคม ไม่ว่าจะเป็นโครงการแบบถาวร เช่น โครงการสร้างฝายทดน้ำ โครงการปลูกป่า หรือโครงการช่วยเหลือแบบบเฉพาะกิจ เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โครงการจิตอาสาช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ หรือแม้กระทั่งการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปัจจุบัน

5.PEA สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย – ชุดภาพถ่ายเชิงสารคดี เพื่อสะท้อนถึงมุมมอง และทัศนคติของผู้เข้าประกวด ที่มีต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ไม่ว่าในในมุมมองในด้านสินทรัพย์ ด้านการให้บริการ หรือโครงการต่างๆ ผ่านชุดภาพที่เรียบเรียงเป็นเรื่องราวในแบบฉบับของผู้เข้าประกวดเอง จำนวน 5 ภาพ พร้อมบทความบรรยาย ไม่เกิน 500 คำ หรือ 1 หน้ากระดาษ A4

โดยมีการเปิดรับสมัครและให้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2564 – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา มีผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานประกวดกว่า 330 คน มีภาพส่งเข้าประกวดกว่า 3,400 ภาพ และได้มีการพิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา โดยสามารถรับชมรายละเอียดโครงการ ผลการประกวด และชมภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดได้ที่ www.peaphotochallenge.com

ทั้งนี้ สามารถติดตามกิจกรรมดีๆ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้ทาง www.pea.co.th และ Facebook การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

คลิกชมผลงานผู้ได้รับรางวัลใน E-book ได้ที่นี่ https://readyebook.com/ebook/PEABook/

26 พฤษภาคม 2565


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai