อ่างทอง จัด“งานห่มผ้าพระนอน ขอพรพระใหญ่ ปี 2565” ต่อยอดท้องถิ่นสู่จังหวัด และภูมิภาค

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง เชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมงาน ประเพณีห่มผ้าองค์พระพุทธไสยาสน์พระนอนวัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ระหว่างวันที่ 12-16 พ.ค.65 นี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม

เมื่อวันที่ 6 พ.ค.65 นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง , นางสาวพิมพกานต์  พิพิธธนานันท์  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี , นางวันทนีย์ มีแสง วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง , พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง , นายแพทย์ธนวัฒน์ วงษ์ผัน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และ รองศาสตราจารย์สมภพ เขียวมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลป์อ่างทอง ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “ห่มผ้าพระนอน ขอพรพระใหญ่ จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2565” ณ บริเวณพุทธมณฑลจ.อ่างทอง วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงโขน Hight Light ชุด “หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา ”

นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า งาน “ห่มผ้าพระนอน ขอพรพระใหญ่ จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2565” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 พฤษภาคม 2565 ที่บริเวณพุทธมณฑลจ.อ่างทอง วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ทั้งนี้ประเพณีห่มผ้าพระนอนของจ.อ่างทอง เป็น 1 ใน 16 เทศกาลประเพณีที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อยกระดับงานประเพณีไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ ดำเนินกิจกรรมแบ่งเป็นช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชา , ช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี 2565 สำหรับการจัดงานช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชา มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีห่มผ้าพระพุทธไสยาสน์และเป็นการยกระดับเทศกาลประเพณีจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคต่อไป

ประเพณีห่มผ้าองค์พระพุทธไสยาสน์พระนอนวัดขุนอินทประมูล เกิดจากความเชื่อความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอ่างทองที่เชื่อว่าหากได้มีการห่มผ้าพระพุทธไสยาสน์จะทำให้ชีวิตมีความสุขความเจริญทั้งต่อตนเองและประเทศชาติ จึงได้ร่วมกันสืบสานประเพณีห่มผ้าพระพุทธไสยาสน์มาเป็นเวลามากกว่า 15 ปี จังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง จึงได้จัดทำโครงการประเพณีห่มผ้าพระนอนจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับเทศกาลประเพณีจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคต่อไป 

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่ออนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงาม 2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้ และทราบประวัติความเป็นมาและความสำคัญของประเพณี 3. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ รักและร่วมกันฟื้นฟู อนุรักษ์ประเพณีให้สืบทอดต่อไป 4. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ 5. เพื่อยกระดับเทศกาลประเพณีสู่ระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมงาน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19 ของทุกท่านโปรดนำบัตรประชาชน และผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชม. หรือ ผลการฉีดวัคซีน 2 เข็มมาแสดง

7 พฤษภาคม 2565


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai