ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดตัว 4LOCAL MALL ดันสินค้าผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SMEs จัดแสดงในรูปแบบเสมือนจริง สร้างโอกาสทางการค้าออนไลน์ทั่วประเทศ

25 เมษายน 2565 – มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พัฒนาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ www.4localmall.com มุ่งมั่นผลักดันผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย พร้อมส่งตรงสินค้า ถึงมือผู้ซื้อทั่วประเทศด้วยการสร้างโอกาสทางการค้าและส่งเสริมด้านการตลาดออนไลน์ ประกาศเปิดตัวเว็บไซต์ ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ‘4LOCAL MALL’ อย่างเป็นทางการ จัดแสดงสินค้าชุมชนและสินค้าธุรกิจ SMEs ในรูปแบบเสมือนจริง ตั้งแต่เมษายน 2565 เป็นต้นไป ภายใต้การดำเนินงานของส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโควิด 19 ที่ผ่านมานำไปสู่พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพบว่ามีการปรับเปลี่ยนไปใช้ e-Commerce มากขึ้นและเร็วขึ้น ส่งผลให้มูลค่า e-Commerce เติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดและเชื่อมั่นว่าความต้องการซื้อสินค้า
และบริการผ่านทางออนไลน์ของผู้บริโภคจะยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมุ่งมั่นผลักดันและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัย ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SMEs ด้วยการสร้างโอกาสทางการค้าและเสริมด้านการตลาดออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ www.4localmall.com เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เกิดการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสมาชิกให้สามารถแข่งขันในภาคธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ

‘4LOCAL MALL’ จะเป็นอีมาร์เก็ตเพลส (E-Marketplace) ที่สนับสนุนผู้ประกอบการสมาชิกให้สามารถเข้าถึงผู้ซื้อ ทั่วประเทศนับล้านคน ตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้การดูแลของส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงสามารสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับให้กับผู้ซื้อและผู้ขายที่เข้ามาใช้บริการ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคอยให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำสมาชิกผู้ใช้บริการ www.4localmall.com จะดำเนินการควบคู่กันไป ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ สำหรับด้านออนไลน์นั้นมีการพัฒนารูปแบบการบริการบนหน้าเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Commerce) อย่างต่อเนื่อง และสมาชิกผู้ขายยังได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น ด้านส่วนลดค่าขนส่งสินค้า รวมถึงการทำธุรกรรมทางการเงินที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ควบคู่กับการดำเนินกิจรรมสร้างโอกาสทางการค้าและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสมาชิกในรูปแบบออฟไลน์ อาทิ เช่น สมาชิกได้รับสิทธิ์เข้าร่วมออกบูธหรืองานแสดงสินค้า ได้รับสิทธิ์เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการค้า ได้รับสิทธิ์เข้ารับคำปรึกษาธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ ที่จัดขึ้นโดยส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

‘4LOCAL MALL’ จะเป็นเว็บไซต์ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แหล่งรวมสินค้าของดีมีคุณภาพและมีอัตลักษณ์รวมกว่า 1,000 รายการ จากร้านค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม งานออกแบบ การบริการด้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อาทิ จากจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน รวมทั้งอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในขณะนี้ โดยมีการออกแบบที่ใช้งานง่าย สบายตา มีใช้ภาพสินค้าจริงประกอบกับกราฟฟิกต่าง ๆ ในการสื่อความเป็นเอกลักษณ์ แฝงความเป็นธรรมชาติของท้องถิ่น ผสมผสานกับสื่อออนไลน์ยุคใหม่

อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนได้ใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการสุขภาพจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น เพื่อสร้างและพัฒนาเป็นระบบบริหารจัดการเชิงธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว คือหนึ่งในภารกิจที่มากกว่าการจัดเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้วัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ด้านการต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม โครงการพัฒนาเว็บไซต์ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ชื่อว่า ‘4LOCAL MALL’จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นของปีนี้

“เว็บไซต์ ‘4LOCAL MALL’ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายนเป็นต้นไป โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตั้งเป้ามียอดผู้เข้าใช้บริการและเข้าชมเว็บไซต์ ไม่น้อยกว่า 100,000 ครั้ง ภายใน 1 ปีแรก นอกจากนี้จะเร่งพัฒนาเว็บไซต์ต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ผู้ขายเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อทั่วประเทศได้มากขึ้น ซึ่งคาดว่าภายในระยะเวลา 2 ปี เว็บไซต์ ‘4LOCAL MALL’ จะก้าวขึ้นเป็น อีมาร์เก็ตเพลส (E-Marketplace) ระดับแนวหน้าของจังหวัดและระดับภูมิภาคได้อย่างแน่นอน” ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม กล่าวทิ้งท้าย

Website: https://www.4localmall.com/
Facebook Official Page: www.facebook.com/MFU4Local

26 เมษายน 2565


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai