สมาคมไทยบริการท่องเที่ยวผนึกเครือข่ายจัดงานใหญ่ “เที่ยวทั่วไทย สไตล์พรีเมี่ยม” ครั้งที่ 27

สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) ผนึกเครือข่ายผู้สนับสนุนภาครัฐและเอกชนจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวครั้งยิ่งใหญ่  “เที่ยวทั่วไทย สไตล์พรีเมี่ยม” ครั้งที่ 27  Thai International Travel Fair 2021 (TITF#27) ระหว่างวันที่ 23-26 ธันวาคม 2564 นี้ ณ ทรูไอคอนฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เที่ยวทั่วไทย สไตล์พรีเมี่ยม ครั้งที่ 27” หรือ Thai International Travel Fair 2021 (TITF#27) จัดโดย สมาคมไทยบริการท่องเที่ยวร่วมกับผู้สนับสนุนภาครัฐและเอกชน โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ  นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว คณะเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย  ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  สื่อมวลชน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน ณ ทรูไอคอนฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ช่วงเวลาเกือบ 2 ปีที่ผ่านมานั้น ถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่ต้องเผชิญกับผลกระทบและรับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ อันเลี่ยงไม่ได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตามรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้พยายามขับเคลื่อนแนวทางการพลิกฟื้นเศรษฐกิจโดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสนับสนุน แก้ปัญหา และมุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ โดยใช้วิกฤตดังกล่าวให้เป็นโอกาสในการนำมาซึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และยกระดับขีดความสามารถของประเทศ ภายใต้บริบทใหม่ของการปรับกลยุทธ์การท่องเที่ยว ที่มุ่งเน้นให้เป็นการท่องเที่ยวและบริการเชิงสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าสูง เพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวคุณภาพ ที่มีรายจ่ายต่อหัวสูง รวมถึงการส่งเสริมกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่พำนักระยะยาว

“กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงาน “เที่ยวทั่วไทย สไตล์พรีเมี่ยม ครั้งที่ 27” มีความยินดีที่มีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดงานในครั้งนี้ขึ้น วันนี้ถึงแม้เราจะเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาแล้ว แต่ขณะนี้มีความจำเป็นต้องงดการลงทะเบียนเข้าประเทศไทยของนักท่องเที่ยวเอาไว้ชั่วคราว การคาดหวังรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ จึงต้องใช้เวลาอีกสักระยะ ดังนั้นการพึ่งพาการท่องเที่ยวในประเทศ โดยการส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายคนไทยที่เที่ยวไทยแบบ
พรีเมี่ยม มีการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูท่องเที่ยวปลายปี และต้นปี 2565 จึงเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ การจัดงาน “เที่ยวทั่วไทย สไตล์พรีเมี่ยม ครั้งที่ 27” นี้ จึงนับเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ และนับงานท่องเที่ยวที่จะช่วยมอบความสุขในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อีกด้วย” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าว

ด้าน นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงาน ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของการจัดงาน “เที่ยวทั่วไทย สไตล์พรีเมี่ยม ครั้งที่ 27” ซึ่งเป็นงานที่เปิดโอกาสให้ประชาชน  ได้เลือกซื้อบริการการท่องเที่ยวโดยตรงกับผู้ประกอบการ อีกทั้งยังได้เข้าถึงบริการทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย โดยปัจจุบันการท่องเที่ยวมีหลากหลายมิติ นักท่องเที่ยวเองก็นิยมที่จะเดินทางไปยังท้องถิ่น หรือในชุมชนต่างๆ มากขึ้น เพื่อชื่นชมความงามของแหล่งท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจและสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่า 
“กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดการแสดงชุด “ผืนไท” และการแสดงโขนชุดพิเศษเรื่องรามเกียรติ์ ชุด “ลักษมีสีดา” จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มาร่วมในงานนี้ นอกจากนั้นยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยอื่นๆ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และกรมศิลปากร มาร่วมแสดงให้ผู้ที่มางานได้รับชมตลอด 4 วัน รวมทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยได้นำ 10 สุดยอดต้นแบบของโครงการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จากทั่วประเทศมาร่วมแสดงและจัดนิทรรศการบริเวณด้านหน้าเวที ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเหล่านี้ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และเพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อความนิยมของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยหวังว่าเข้าชมงาน จะได้รับความสุข และร่วมชื่นชมความสวยงามของศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเสน่ห์วิถีชีวิตแบบไทย เป็นแรงบันดาลใจให้ไปท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่นในประเทศของเราต่อไป”  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว 

ขณะที่ นายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ  นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว กล่าวว่า “งานเที่ยวทั่วไทย สไตล์พรีเมียม” ครั้งนี้จัดขึ้นโดย สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว  โดยมีพันธมิตรและผู้สนับสนุนการจัดงาน ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงวัฒนธรรม, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ TCEB , สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด, ธนาคารซิตี้แบงก์ และยังได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือขององค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งระบบ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลและทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดให้กับตลาดนักท่องเที่ยวไทย  

“ตลอดระยะเวลา 22 ปีที่สมาคมฯ ได้จัดงานมหกรรมท่องเที่ยว ทางสมาคมฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน ทำให้งาน TITF ประสบความสำเร็จ สามารถขยายการจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่ขึ้นในทุกปี  แต่เนื่องจากครั้งนี้ เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงส่งผลกระทบในหลายๆประเทศ ทำให้การเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องหยุดชะงัก ดังนั้นเรามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบของงานเป็น “เที่ยวทั่วไทย สไตล์พรีเมี่ยม” เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ได้มีช่องทางในการดำเนินกิจการเกี่ยวกับท่องเที่ยวในประเทศ โดยในครั้งนี้มีผู้ร่วมออกบูธมากกว่า 300 บูธ ประกอบด้วย โรงแรมในประเทศ ทัวร์ในประเทศ รีสอร์ท รถเช่า เรือสำราญ สายการบิน และอื่นๆ ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับในประเทศ รวมไปถึงองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เพื่อให้มีบริการด้านการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศแบบครบวงจรเช่นเดิม จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจมาร่วมเที่ยวชมงานเพื่อให้กำลังใจผู้ประกอบการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 23-26 ธันวาคม 2564 นี้ ณ ทรูไอคอนฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม” นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว กล่าวเชิญชวน

24 ธันวาคม 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai