อธิบดีกรมพัฒนาชุมชนปลื้มประชาชนแห่เข้าร่วมงาน OTOP นวัตวิถี 100 ชุมชนอย่างคึกคัก

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน แถลงผลการจัดงาน OTOP นวัตวิถี 100 ชุมชนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ประชาชนให้ความสนใจร่วมเข้ากิจกรรมเป็นจำนวนมาก  ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีความสามารถในการแข่งขัน ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ มุ่งเน้นการสร้างอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคง โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local- Economy) ให้เกิดความเข้มแข็งโดยการใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่า ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสเสน่ห์ของหมู่บ้าน ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนเพื่อขยายเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกภาคส่วน ซึ่งก็รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่เกิดการชะลอตัวไปทั้งระบบ จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งคนไทย และชาวต่างประเทศ ลดลงไปกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ตลอดระยะเวลา ปีครึ่งที่ผ่านมาชุมชนท้องถิ่น กลุ่มผู้ผลิตสินค้าและ ผู้ประกอบการ OTOP นวัตวิถีได้รับผลกระทบ อย่างมาก ไม่มีช่องทางการตลาดให้จัดจำหน่ายสินค้าเหมือนแต่ก่อน กรมการพัฒนาชุมชนจึงการจัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว 100 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ท่องเที่ยวแบบเสมือนจริง Virtual Tour เพื่อให้เกิดช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับชุมชน และผู้ผลิตสินค้า รวมถึงผู้ประกอบการด้าน OTOP ในรูปแบบออนไลน์ ที่ www.100otopvillage.com เมื่อวันที่ 30 ก.ย. - 8 ต.ค. 64 ที่ผ่านมาตาม Concept ที่ว่าอยู่ที่บ้าน อยู่ที่ไหน ใกล้ไกลเที่ยวได้ทุกที่

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รูปแบบออนไลน์ จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถีและบริการด้านการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวออนไลน์ และส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จากการดำเนินงานดังกล่าว ได้ผลตอบรับระดับดีเยี่ยม โดยมีผู้เข้าชมงาน 619,136 คน ภายในงานประกอบด้วย ส่วนข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 4 โซน100 ชุมชน ได้แก่ โซนภาคกลางและภาคตะวันออก 36 ชุมชน โซนภาคเหนือ11 ชุมชน โซนภาคใต้ 17 ชุมชน โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ36 ชุมชน

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ 317 คู่ โดยเป็นบริษัทด้านการท่องเที่ยวเจรจาร่วมมือกับชุมชน ในการส่งเสริม เพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นับได้ว่าเป็นการจัดงานที่ประสบความสำเร็จและตรงตามเป้าหมายของโครงการและได้รับกระแสตอบรับจากกลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP นวัตวิถี เป็นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้กับชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี ในรูปแบบ new normal เป็นการวางรากฐานรูปแบบการจัดจำหน่ายสินค้า บริการ และแพคเกจของชุมชนท่องเที่ยวให้มีความรู้ความชำนาญในการบริการนักท่องเที่ยวและเป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

25 ตุลาคม 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai