เมืองเศรษฐกิจพอเพียง มอบหนังสือให้ห้องสมุดชุมชนวัดนาคกลาง หวังปลูกฝังการอ่านให้เยาวชนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

คุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัทฯ ได้แก่ คุณบรรพต โพธิ์ทอง, คุณศศน์นัธ เทพกิจ และ คุณสุดารัตน์ ขำสกุล หัวหน้าฝ่ายเลขานุการประธานกรรมการบริหาร นำหนังสือมามอบให้กับชุมชนวัดนาคกลาง โดยมีนายเสริฐศักดิ์ จินดาทิพย์ ประธานชุมชนวัดนาคกลาง เป็นผู้รับมอบ

คุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวว่า ตนในฐานะตัวแทนของนาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งได้รับหนังสือร้องทุกข์มาจากทางพี่น้องชาวชุมชนวัดนาคกลางเรื่องของการขาดแคลนหนังสือสำหรับให้เยาวชนและประชาชนในชุมชนไว้อ่านกันในห้องสมุดชุมชน ดังนั้นทางท่านผู้การฯ คัมภีร์จึงได้มอบหมายให้ทางตนนำหนังสือมามอบให้กับห้องสมุดชุมชนวัดนาคกลางในครั้งนี้

“นอกจากหนังสือแล้วทางเรายังได้รับการประสานงานจากประธานชุมชนวัดนาคกลางว่ามีความต้องการเก้าอี้สำหรับให้ประชาชนนั่งอ่านหนังสือในห้องสมุดชุมชน พร้อมกับมีความต้องการชั้นวางหนังสือเพิ่มเติมเพื่อใช้จัดเก็บหนังสือ ซึ่งทางเราก็ได้รับเรื่องร้องทุกข์ไว้และจะจัดเตรียมทั้งเก้าอี้กับชั้นวางหนังสือมามอบให้กับทางห้องสมุดชุมชนวัดนาคกลางภายหลังอีกครั้ง” 

“อยากฝากถึงเยาวชนทุกคนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น รับจ้างทำงานพิเศษ อ่านหนังสือ ช่วยทำงานบ้าน วาดรูป ปลูกต้นไม้ เป็นต้น ซึ่งอยากจะให้ทำอะไรก็ตามที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีและเกิดประโยชน์ ดีกว่าจะไปทำสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่เกิดประโยชน์ ทั้งนี้อยากให้เยาวชนได้เห็นถึงมูลค่าของเวลาที่เราเสียไปน่าเสียดายเพราะไม่สามารถย้อนคืนมาได้”คุณธริชยากล่าวทิ้งท้าย

และด้านนายเสริฐศักดิ์ จินดาทิพย์ ประธานชุมชนวัดนาคกลาง ตัวแทนผู้รับมอบกล่าวว่า ตนในฐานะตัวแทนชุมชนวัดนาคกลางต้องขอขอบคุณคุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และบริษัทฯ ที่นำหนังสือมามอบให้กับชุมชนวัดนาคกลางเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของบ้านหนังสือชุมชนวัดนาคกลางซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีในเรื่องของความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน ทั้งนี้ การอ่านหนังสือของชาวชุมชนถือเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะเด็กในชุมชนวัดนาคกลาง ตนตั้งใจที่จะให้เด็กได้รักในการอ่านจึงจัดสถานที่บ้านหนังสือขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้มาอ่านหนังสือและขณะเดียวกันอยากให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการที่จะมาอ่านหนังสือด้วย และนอกจากนี้ยังอยากจะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในบริเวณวัดนาคกลางวรวิหารแห่งนี้ได้มาสัมผัสกับหนังสือที่ชอบแล้วทำให้เกิดความสนใจที่จะอ่านหนังสือ ซึ่งเป็นการที่จะช่วยให้บุคคลเหล่านี้รักในการอ่านหนังสือด้วย

SkyMed #SkyCrop #SkyMedNewGen #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #SkyTime #SkyHerb #GoldenTime #SkyMedCare #วัดนาคกลาง #ชุมชนวัดนาคกลาง #ห้องสมุด #มอบหนังสือ #รักการอ่าน

15 ตุลาคม 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai