ผู้การฯ คัมภีร์ ถวายแผ่นพระคาถาพระเจ้าตากสิน ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมด้วย คุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายปฏิบัติการ , คุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายการเงิน ที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัทฯ ได้แก่ คุณบรรพต โพธิ์ทอง, ดร.เจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์(โพธิ์เงิน) และ คุณศศน์นัธ เทพกิจ รวมทั้ง คุณสุดารัตน์ ขำสกุล หัวหน้าฝ่ายเลขานุการประธานกรรมการบริหาร ร่วมจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และถวายแผ่นหินอ่อนแกรนิตสลักพระคาถาฯ ให้กับศาลพระเจ้าตากสินมหาราช ฯ ณ โบสถ์น้อย วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวว่า ตนและคณะผู้บริหารฯ ถือโอกาสเดินทางมาทำบุญพร้อมกับถวายแผ่นหินอ่อนแกรนิตสลักพระคาถาฯ ให้กับศาลพระเจ้าตากสินมหาราช ฯ ณ โบสถ์น้อย วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ซึ่งถือว่าวัดนี้มีประวัติศาสตร์อย่างยาวนานและมีความเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยตรง

“ตนรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้รับพระเมตตาจากท่านเจ้าคุณ ท่านเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ผู้ปกครองวัดได้ให้เข้ามาทำบุญโดยอัญเชิญแผ่นหินอ่อนแกรนิตสลักพระคาถาฯ มาประดิษฐานภายในโบสถ์น้อย ทั้งนี้ สิ่งสำคัญในการมาครั้งนี้ถือเป็นวันดีที่ได้มีโอกาสมากราบสักการะบูชาพระเจ้าตากสินมหาราชท่านผู้ทรงกอบกู้เอกราชให้บ้านเมืองของเรา และได้ยกแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา และวัดอรุณฯ แห้งนี้มีความเกี่ยวเนื่องหลายเรื่องที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านตั้งแต่ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ด้วย”

ท้ายสุดนี้ผู้การฯคัมภีร์ ได้กล่าวถึงความภูมิใจในแผ่นดินไทยว่า “ทุกประเทศที่พัฒนาประชาชนจะมีความสำนึกในประวัติศาสตร์บ้านเมืองทั้งหมดและที่ผ่านมาเคยพูดมาหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องของบุญคุณูปการของพระมหากษัตริย์และบรรพชนหลายท่านที่ได้สูญเสียชีวิตสละเลือดเนื้อเพื่อรักษาแผ่นดินให้เรา ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานอยากให้ลูกหลานภูมิใจในแผ่นดินไทย ทั้งนี้ ประชาชนของประเทศที่พัฒนาจะมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นซึ่งเป็นการสร้างแรงกระตุ้นในการที่จะช่วยกันพร้อมกับร่วมมือกันในการพัฒนาประเทศ และสร้างความปรองดองของคนในชาติอีกด้วย”

SkyMed #SkyCrop #SkyMedNewGen #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #SkyTime #SkyHerb #GoldenTime #SkyMedCare #พระเจ้าตากสิน #วัดอรุณ #วัดแจ้ง #ชุมชน #โบสถ์น้อย

9 ตุลาคม 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai