ข่าวดี !!!…. ขยายเวลารับสมัครส่งผลงาน My Best Mom ครั้งที่ 2 ตามคำเรียกร้อง

บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ขอเชิญน้องๆ เยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ My best mom ครั้งที่ 2 ชิงเงินรางวัลรวม 45,000 บาท
กติกาประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ My best mom ครั้งที่ 2

 1. วาดภาพระบายสีในหัวข้อคือ แม่ที่ดีที่สุดของฉันเป็นอย่างไร?
 2. ส่งผลงานประกวดมาที่บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ตามที่อยู่ด้านล่างเท่านั้น
 3. ผลงานที่ส่งประกวดเข้ามา ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ทางบริษัทจะทำการเก็บผลงานทุกชิ้นอย่างทรงคุณค่า
 4. ขนาดกระดาษ A4-A2
 5. เขียนชื่อจริง-นามสกุล อายุ ระดับการศึกษา แนบมาด้านกับผลงาน (เช่น เด็กชายสกาย พอเพียง อายุ 10 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4)
  รางวัลแบ่งออกเป็น 3 ระดับ โดยมีเงินรางวัลรวม 45,000 บาท แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
 6. ระดับอนุบาลตั้งแต่ 0-5 ปี
 • รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลทุนการศึกษา 5,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1 รับรางวัลทุนการศึกษา 3,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 รับรางวัลทุนการศึกษา 2,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลความคิดสร้างสรรค์ รับรางวัลทุนการศึกษา 2,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัล Popular vote รับรางวัลทุนการศึกษา 3,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร
 1. ระดับประถมศึกษาตั้งแต่ 6-12 ปี
 • รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลทุนการศึกษา 5,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1 รับรางวัลทุนการศึกษา 3,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 รับรางวัลทุนการศึกษา 2,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลความคิดสร้างสรรค์ รับรางวัลทุนการศึกษา 2,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัล Popular vote รับรางวัลทุนการศึกษา 3,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร
 1. ระดับมัธยมศึกษา-อาชีวะศึกษาตั้งแต่ 13-18 ปี
 • รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1 รับรางวัลทุนการศึกษา 3,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 รับรางวัลทุนการศึกษา 2,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลความคิดสร้างสรรค์ รับรางวัลทุนการศึกษา 2,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัล Popular vote รับรางวัลทุนการศึกษา 3,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร
  ระยะเวลาการรับสมัคร
  เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2564 ประกาศผลรางวัลภายในเดือน ธันวาคม 2564

  สามารถส่งผลงานได้ที่
  “ฝ่ายบริหารโครงการ บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ชั้น 10 เลขที่ 86 อาคารวินวินทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900” เบอร์ติดต่อ 0987469151

3 ตุลาคม 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai