ผู้การฯ คัมภีร์ เยี่ยมเยือนพี่น้องชุมชนวัดนาคกลางพร้อมรับเรื่องร้องทุกข์ และให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมด้วยคุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายปฏิบัติการ และคุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายการเงิน ลงพื้นที่ชุมชนวัดนาคกลางรับฟังปัญหาของชาวชุมชนฯ พร้อมรับเรื่องร้องทุกข์ของชุมชนวัดนาคกลางโดยมีนายเสริฐศักดิ์ จินดาทิพย์ ประธานชุมชนวัดนาคกลาง เป็นตัวแทนยื่นหนังสือในครั้งนี้

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ กล่าวว่า ตนได้มีโอกาสมีเยี่ยมเยือนพี่น้องชาวชุมชนวัดนาคกลางเป็นครั้งแรก รู้สึกประทับใจในความเป็นอยู่รวมถึงความสะอาดความเป็นระเบียบของชุมชนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังเห็นถึงความร่วมมือกันภายในชุมชนและการพัฒนาให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอีกด้วย และนอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสมาพบปะพี่น้องชาวชุมชนวัดนาคกลาง พร้อมกับได้มีโอกาสรับฟังปัญหาต่างๆ ของชุมชนจากประธานชุมชนฯ โดยชุมชนแห่งนี้มีความต้องการในเรื่องของหนังสือไว้ให้เยาวชนได้อ่านเวลาว่าง และมีความต้องการทำสินค้าโอทอปของคนในชุมชนเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชน ซึ่งในเบื้องต้นตนได้รับเรื่องไว้และได้สั่งให้ทีมงานฯ เร่งจัดหาหนังสือสำหรับเยาวชนเพื่อนำหนังสือมามอบให้กับชุมชนและสำหรับในส่วนของสินค้าโอทอปของชุมชนนั้นหลังจากกลับไปตนจะรีบวางแผนในการช่วยเหลือด้านต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องของการทำตลาดเพื่อช่วยสนับสนุนสินค้าโอทอปของชุมชนวัดนาคกลางด้วย

ท้ายสุดนี้อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือมีความทุกข์ ขณะนี้เราได้เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขึ้น ตามนโยบายของทางบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด เพื่อให้ความช่วยเหลือทุกฝ่าย ทั้งพี่น้องประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐลูกหลานที่ชุมนุมตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ามาดูแลในพื้นที่ อย่างไรก็ตามตนอยากให้มีความรักสามัคคีกันขอให้คิดอยู่ตลอดเวลาว่าเรามีครอบครัวเดียวกันคือความเป็นครอบครัวประเทศไทย ขณะเดียวกันเรามาพูดคุยกันมาช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญดีกว่าเพราะถ้าไม่รีบเร่งทำในตอนนี้เกลงว่าประเทศรอบบ้านจะแซงหน้าเราไปหมด ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ ได้เข้ามาช่วยเหลือหลายเรื่องนั้น ทางเรามีความสุขที่จะทำ มีความสุขที่ทำให้ครอบครัว รวมถึงทำให้พี่น้องคนไทยด้วยกัน

ด้านนายเสริฐศักดิ์ จินดาทิพย์ ประธานชุมชนวัดนาคกลางกล่าวว่า ชุมชนวัดนาคกลางมีทั้งหมด 203 หลังคาเรือน มีผู้อาศัยอยู่ประมาณ 864 คน เป็นชุมชนโบราณขนาดกลางมีคนอาศัยมาแต่โบราณ ส่วนใหญ่ประชากรในชุมชนจะเป็นผู้สูงอายุ และส่วนเยาวชนคิดเป็น 40 % ของจำนวนประชากรทั้งหมด ซึ่งปัญหาของคนในชุมชนมี 2 เรื่อง คือเรื่องของการประกอบอาชีพและส่งเสริมให้เยาวชนหันมาอ่านหนังสือกัน โดยตนอยากจะขอความช่วยเหลือจากบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด เกี่ยวกับช่วยส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและทำบ้านหนังสือชุมชนเพื่อให้เยาวชนหันมาอ่านหนังสือในยามว่างเสริมสร้างความคิดที่จะศึกษาเล่าเรียนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

SkyMed #SkyCrop #SkyMedNewGen #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #SkyTime #SkyHerb #GoldenTime #SkyMedCare #ร้องทุกข์ #ชุมชน #เดือดร้อน

30 กันยายน 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai