ผู้การฯ คัมภีร์ ถวายแผ่นพระคาถาพระเจ้าตากสิน วัดนาคกลางพร้อมรับเรื่องร้องทุกข์ชาวชุมชนวัดนาคกลาง

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมด้วย คุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายปฏิบัติการ , คุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายการเงิน ที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัทฯ ได้แก่ คุณบรรพต โพธิ์ทอง, ดร.เจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์(โพธิ์เงิน) และ คุณศศน์นัธ เทพกิจ รวมทั้ง คุณสุดารัตน์ ขำสกุล หัวหน้าฝ่ายเลขานุการประธานกรรมการบริหาร ร่วมจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และถวายแผ่นหินอ่อนแกรนิตสลักพระคาถาฯ ให้กับศาลพระเจ้าตากสินมหาราช ฯ ณ วัดนาคกลางวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวว่า ตนพร้อมกับคณะผู้บริหารฯ เดินทางมาบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และถวายแผ่นหินอ่อนแกรนิตสลักพระคาถาฯ ให้กับศาลพระเจ้าตากสินมหาราช ฯ ณ วัดนาคกลางวรวิหาร กรุงเทพฯ ซึ่งจะมีการเดินทางไปถวายแผ่นพระคาถาฯ ให้กับวัดที่มีความเกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นการระลึกถึงความเสียสละและสมพระเกียรติของพระองค์ท่าน “สำหรับการเดินทางมาวัดนาคกลางวรวิหารครั้งนี้ ตนได้เห็นความสวยงามของศาลพระเจ้าตากสินฯ รวมถึงรูปปั้นพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชที่มีหลากหลายพระอิริยาบถ ซึ่งมีองค์หนึ่งที่มีพระอิริยาบถที่สวยงามมากเป็นพระอิริยาบถพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเครื่องสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า”

นอกจากการมาถวายแผ่นศิลาพระคาถาฯ แล้วยังได้มีโอกาสมาพบปะพี่น้องประชาชนชุมชนวัดนาคกลาง พร้อมกับได้มีโอกาสรับฟังปัญหาต่างๆ ของชุมชนจากประธานชุมชนฯ โดยชุมชนแห่งนี้มีความต้องการในเรื่องของหนังสือไว้ให้เยาวชนได้อ่านเวลาว่าง และมีความต้องการทำสินค้าโอทอปเพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้คนในชุมชน ซึ่งตนคาดว่าจะนำหนังสือมามอบให้ชุมชนและวางแผนจะช่วยสนับสนุนสินค้าโอทอปของชุมชนวัดนาคกลางด้วย

“อย่างไรก็ตาม ตนขอให้ทุกคนมีความรักสามัคคีและรักชาติ เพราะเรามีแผ่นดินไทยทุกวันนี้ได้ต้องถือว่าเป็นบุญคุณของบรรพชนวีรบุรุษของเรารวมถึงพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่เสียสละทั้งเลือดเนื้อทั้งชีวิตเพื่อแผ่นดินนี้ให้พวกเรา ซึ่งเราต้องสำนึกในตรงนี้ดังนั้นเราต้องมีความสามัคคีกันเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด จึงพยายามส่งเสริมในเรื่องของความเป็นครอบครัวประเทศไทย กล่าวคือเราส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นจุดเชื่อมความเป็นครอบครัวซึ่งจะส่งผลให้ทุกคนมีความรักสามัคคีกันในชาติ”นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์กล่าวทิ้งท้าย

SkyMed #SkyCrop #SkyMedNewGen #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #SkyTime #SkyHerb #GoldenTime #SkyMedCare #พระเจ้าตากสิน #วัดนาคกลาง #สักการะ

25 กันยายน 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai