สสว.-หอการค้า โชว์ศักยภาพ SME กว่า 600 ราย เปิดร้านค้าออนไลน์บน Shopee

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ปีงบประมาณ 2564 หรือ “สสว.CONNEXT สีสันถิ่นไทย หอการค้าแฟร์” ซึ่ง สสว. ร่วมดำเนินการกับหอการค้าไทย จำเป็นต้องงดการจัดงานในลักษณะออฟไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่ได้ลงทะเบียนเตรียมออกบูธในจังหวัดต่างๆ เปิดร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Shopee ซึ่งมีความร่วมมือกับ สสว. อยู่แล้วภายใต้แคมเปญ “ช้อปของดี SME ไทย ไฟต์โควิด” รวมทั้งจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์อื่น อาทิ Facebook และ Line เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าได้ แม้จะไม่ได้มีการจัดงานในลักษณะออฟไลน์ เป็นที่น่ายินดีว่ามีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 600 ราย มีการนำสินค้าขึ้นจำหน่ายนับหมื่นรายการ

“สสว. พยายามสร้างโอกาสในวิกฤติ ด้วยการพัฒนาช่องทางออนไลน์ เพิ่มเติมจากช่องทางปกติ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเอสเอ็มอีทั่วประเทศ เพราะนอกจากจะสอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคยุคนี้แล้ว ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดซึ่งจะมากระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิต เช่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขอบคุณหอการค้าไทย แพลตฟอร์มช้อปปี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุกรายที่สู้ไปพร้อมกันในภาวะวิกฤตินี้ เปิดรับช่องทางจำหน่ายสินค้าใหม่ๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่อนาคตไปด้วยกัน สสว. ยืนยันว่าก็จะอยู่เคียงข้าง คอยดูแล สนับสนุน และหาทางสร้างโอกาสในการพัฒนาเอสเอ็มอีทั่วประเทศในมิติต่างๆ ต่อไป” ผอ. สสว. กล่าว

ด้าน นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หอการค้าไทยได้ร่วมกับ สสว. ในการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายกลางและรายเล็กให้เปิดร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Shopee เพื่อสร้างช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้เกิดรายได้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเปิดร้านเข้าร่วมแคมเปญกว่า 600 ร้านค้า โดยมียอดจำหน่ายผ่าน Shopee และช่องทางออนไลน์อื่น เช่น Facebook และ Line รวมกันกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งหอการค้าไทยจะนำข้อมูลดังกล่าวไปเป็นแนวทางเพื่อเสริมสร้างโอกาสด้านต่างๆ ทั้งช่องทางจำหน่าย แหล่งทุน และการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทยมีความเข้มแข็งในทุกมิติและเติบโตได้อย่างยั่งยืน “นับเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่เอสเอ็มอีที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และยังเกิดผลสำเร็จในภาพรวมเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก ทั้งการพัฒนาผู้ประกอบการและยอดจำหน่ายที่เกินความคาดหมาย” นายสนั่น กล่าว

ขณะที่ ผู้แทน บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) ผู้นำแพลตฟอร์ม อีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน กล่าวว่าการได้ร่วมมือกับ สสว. และหอการค้าไทย จัดแคมเปญพิเศษ “ช้อปของดี SME ไทย ไฟต์โควิด” โดยใช้ศักยภาพของแพลตฟอร์มของ Shopee ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานในทั่วประเทศ เชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมความมุ่งมั่นและตั้งใจของ สสว. ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ ทั้งนี้ด้วยพันธกิจองค์กรของ Shopee ในการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยผ่านเทคโนโลยี และจากความร่วมมือในครั้งนี้จะยังสามารถต่อยอดช่วยผลักดันและเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่สำคัญนี้ และเติบโตได้อย่างแข็งแรงต่อไป

ทั้งนี้ แคมเปญ “ช้อปของดี SME ไทย ไฟต์โควิด” โดยความร่วมมือของ สสว. และ หอการค้าไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-20 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา บนแพลตฟอร์ม Shopee ภายใต้ไมโครไซต์ https://shopee.co.th/OSMEP

23 กันยายน 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai