อินฟอร์มา ร่วมกับองค์กรพันธมิตร จัดสัมมนาออนไลน์ “ขับเคลื่อน NEW NORMAL INDUSTRY ด้วย Technology 4.0” วันพฤหัสบดีที่ 24 มิ.ย.นี้ เวลา 13.30 – 16.00 น. ผ่านทาง Zoom ลงทะเบียนที่ www.intermachshow.com

 

สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ (WEBINAR) ในหัวข้อ ขับเคลื่อน NEW NORMAL INDUSTRY ด้วย Technology 4.0 พบกับการรวมตัวครั้งสำคัญของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม 4.0 ที่จะมาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์จากการทดลองทำจริง ให้กับผู้ประกอบการในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิต ได้นำเทคโนโลยี 4.0 ไปปรับใช้กับธุรกิจและการลงทุนให้ประสบความสำเร็จ และอีกหลายประเด็นเกี่ยวข้องในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิ.ย.นี้ เวลา 13.30 – 16.00 น. ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom ผู้สนใจเข้าร่วมงาน ลงทะเบียนได้ที่ www.intermachshow.com โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

 

งานสัมมนาออนไลน์ ขับเคลื่อน NEW NORMAL INDUSTRY ด้วย Technology 4.0เป็นหนึ่งในกิจกรรมก่อนการจัดงาน INTERMACH 2021 และงาน SUBCON Thailand 2021 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนกันยายน นี้ โดยได้จัดสัมมนาออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบ Webinar เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้สนใจในแวดวงอุตสาหกรรมได้เข้ารับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในหัวข้อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยภายในงานสัมมนาครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษและการเสวนาที่น่าสนใจ ได้แก่ 

 

• “การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี 4.0 ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตในยุค  New Normal” โดย    คุณภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม
• วงเสวนา ขับเคลื่อน NEW NORMAL INDUSTRY ด้วย TECHNOLOGY 4.0 โดย คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน,ดร. มหิศร ว่องผาติ ตัวแทนสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอช จี โรโบติกส์ จำกัด, รศ.ดร.ไพศาล เย็นฤดี หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT),          ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

 

โดยมีผู้ดำเนินรายการเสวนาในครั้งนี้ ได้แก่ ดร.พรพรหม อธีตนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาสอบถามข้อมูลได้ที่คุณคุณจตุรงค์ มลสุวรรณ   โทรศัพท์: 02-036-0500 ต่อ 753   อีเมล Jaturong.M@informa.com หรือดูรายละเอียดเพิ่มที่เว็บไซต์ www.intermachshow.com  

 

20 มิถุนายน 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai