อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประกาศเลื่อนจัดงาน อินเตอร์แมค 2021 และ ซับคอน ไทยแลนด์ 2021 หลังหารือพันธมิตรทุกภาคส่วน ปักหมุด วันที่ 22- 25 กันยายน 2564 พร้อมเดินหน้าจัดงาน

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ และพันธมิตรทุกภาคส่วนจากภาครัฐ-เอกชน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI , สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และ สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ประกาศเลื่อนการจัดงานแสดงสินค้าภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจรครั้งยิ่งใหญ่ อินเตอร์แมค 2021 (INTERMACH 2021) และ ซับคอน ไทยแลนด์ 2021 (SUBCON Thailand 2021) ออกไป เป็นวันที่ 22 - 25 กันยายน 2564 

นางสุกัญญา อมรนุรัตน์กุล ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการอาวุโส อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ กล่าวว่า จากการที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ได้ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งตรวจพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนจนถึงปัจจุบัน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในฐานะของผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าระดับโลก และพันธมิตรทุกภาคส่วน ได้ลงความเห็นร่วมกันให้เลื่อนการจัดงานออกไปก่อน  โดยคำนึงถึงความสำคัญในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการลดการแพร่ระบาดของไวรัส และความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม และผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน แม้จะเตรียมความพร้อมจัดงานในกำหนดการเดิมเป็นอย่างดีแล้วในรูปแบบไฮบริด เอ็กซ์ซิบิชั่น (Hybrid Exhibition) ที่จะจัดการแสดงแบบองค์รวมโดยการใช้เทคโนโลยีออนไลน์ดิจิทัลผสมผสานกับการจัดงานแสดงสินค้าทั่วไป ให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมในยุคนิว นอร์มัล ที่เน้นความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานและผู้ร่วมจัดงานตามมาตรฐานระดับโลกอย่าง อินฟอร์มา ออลซีเคียว (Informa All Secure)  แล้วก็ตาม

นายพัลลภ บุญศิริ ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI  กล่าวว่า การเลื่อนจัดงาน อินเตอร์แมค 2021 และ ซับคอน ไทยแลนด์ 2021 ในครั้งนี้เพื่อเป็นการตอบรับกับมาตรการของภาครัฐ ซึ่ง BOI ยังคงมั่นใจและมีความพร้อมในการเข้าร่วมงาน ด้วยการจัดกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจของผู้ประกอบการ นักลงทุน ทั้งในรูปแบบปกติและในรูปแบบออนไลน์  โดยเชื่อมั่นว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมการลงทุนของไทยได้อย่างแน่นอน โดยคาดว่าจะเกิดการจับคู่ธุรกิจไม่น้อยกว่า 3,000 คู่ สร้างมูลค่าทางธุรกิจไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท

นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย กล่าวว่า ทางสมาคมฯ พร้อมสนับสนุนให้เลื่อนการจัดงานในครั้งนี้ออกไปก่อน โดยเล็งเห็นว่าในช่วงเดือนกันยายน จะเป็นช่วงคลี่คลายของสถานการณ์โควิด-19  เราจะเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมทั้งคลัสเตอร์การผลิต โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงเป็นช่วงเวลาของการมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตสู่การพัฒนาอีกขั้น ซึ่งมั่นใจว่างาน ซับคอน ไทยแลนด์ 2021 (SUBCON Thailand 2021) จะช่วยตอบโจทย์การเติบโตของอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตได้เป็นอย่างดี รวมถึงช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจผ่านกิจกรรมจับคู่ธุรกิจด้วย

ด้าน นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการ สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) กล่าวว่า สำหรับการเลื่อน การจัดงานในครั้งนี้ ทางสถาบันฯ มองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มศักยภาพในการเตรียมความพร้อมจัดงานและมองเห็นทิศทางในการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยทางสถาบันฯ ยังคงให้การสนับสนุนการจัดงานด้วยการจัดสัมมนาอินเตอร์แมค ฟอรั่ม ครั้งที่ 5 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล การถ่ายทอดเทคโนโลยีล่าสุดที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิต เพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

นางสุกัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากผู้ร่วมจัดงาน แล้ว ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานหรือ Exhibitors ยังมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน โดยเห็นว่าการเลื่อนจัดงานไปในเดือนกันยายนนั้นจะส่งผลดี ด้วยปัจจัยจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆ และแนวโน้มกำลังซื้อที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากความต้องการเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตโลหะการได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ ภายใน อินเตอร์แมค 2021 ยังคงจัดขึ้นภายใต้ธีม งานแสดงเทคโนโลยีการผลิต ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่อนาคต ที่รวบรวมโซลูชันอัจฉริยะทั้งเครื่องจักร ซอฟท์แวร์ และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง อาทิ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์แขนกล ปัญญาประดิษฐ์ Big Data และ Data Analytics ระบบ IoT แบบครบวงจร รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการแบบไฮบริด โซนแสดงเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและซอฟท์แวร์ เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ งานสัมมนาเทคโนโลยีและโอกาสทางธุรกิจกว่า 30 หัวข้อ อาทิ  อินเตอร์แมคฟอรั่ม สัมมนายานยนต์อนาคต พร้อมตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) ด้วยสัมมนา iAR Talk และกิจกรรมทดลองการประกอบชิ้นงานเสมือนจริงผ่าน VR เป็นต้น 

เตรียมพบกับงาน อินเตอร์แมค 2021 (INTERMACH2021) และงานซับคอน ไทยแลนด์ 2021 (SUBCON Thailand 2021) ระหว่างวันที่ 22 - 25 กันยายน 2564 ในรูปแบบไฮบริด เอ็กซ์ซิบิชั่น (Hybrid Exhibition) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของงานได้ที่  www.intermachshow.com, www.subconthailand.com

20 พฤษภาคม 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai