บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด มอบหน้ากากอนามัย 400 กล่อง แก่หน่วยงาน-โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หวังช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนแมส

คุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เห็นความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงได้นำหน้ากากอนามัยมามอบให้กับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศและโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทั้งนี้ ให้ทางทีม SKYMED NEW GEN เป็นผู้ประสานในการมามอบในครั้งนี้ โดยมอบหน้ากากอนามัยให้สถานที่ละ 200 กล่อง

ส่วนจุดประสงค์ที่เลือกมามอบหน้ากากอนามัยให้กับทั้งสองแห่งนี้เพราะทางบริษัทฯ ต้องการจะช่วยเหลือ สนับสนุนหน้ากากอนามัยแก่กำลังคนทหารสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศและต้องการจะช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผนวกกับทั้งสองแห่งนี้ยังขาดแคลนหน้ากากอนามัยมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรและนักเรียน สำหรับกิจกรมในการแจกหน้ากากอนามัยนี้ ทางบริษัทฯ มีนโยบายจะพยายามแจกทุกอาทิตย์เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม

“ท้ายสุดนี้อยากจะฝากถึงประชาชนคนไทยให้ใส่หน้ากากอนามัย มั่นล้างมือบ่อยๆ ถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องออกไปไหน แต่ถ้าจำเป้นต้องออกไปอย่าเดินทางไปที่สุ่มเสี่ยง ชุมชนแออัด หรือพื้นที่ที่มีอากาศปิด และรับประทานสมุนไพรไทยเช่นฟ้าทะลายโจร เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 และขอให้ทุกคนรักษาเนื้อรักษาตัว เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปได้ด้วยกัน”คุณศักย์ศรณ์กล่าวทิ้งท้าย

นางปัณฑารีย์ บุญแรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า ทางโรงเรียนมีนักเรียนอยู่ 1,280 คน ซึ่งได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด-19 มากเพราะสถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่บริเวณใกล้กับคลัสเตอร์ของโควิด ดังนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องป้องกันตามระบบทุกประการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ตนมีความรู้สึกปลาบปลื้มที่ทางบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือเป็นองค์กรแรกและองค์กรเดียวที่นำหน้ากากอนามัยจำนวน 200 กล่องมามอบให้กับทางโรงเรียน

ซึ่งทางโรงเรียนจะนำหน้ากากอนามัยที่ได้รับมอบครั้งนี้ มอบให้กับคุณครูที่ปรึกษาไว้คอยดูแลสำหรับนักเรียนที่อาจจะมีการลืมหรืออาจจะไม่สะอาด รวมถึงไม่เหมาะสม และหน้ากากอนามัยจำนวนหนึ่งจะมอบให้กับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

“อย่างไรก็ตาม เราทีมงานผู้บริหารขอเป็นตัวแทนของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รวมถึงนักเรียนทั้งหมด ขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด”ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวปิดท้าย

19 พฤษภาคม 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai