“ช้าง” เดินหน้านำร่องเป็นองค์กรเพื่อความยั่งยืน ออกบรรจุภัณฑ์ใหม่ ใช้ซ้ำได้ง่าย แถม รีไซเคิลได้ 100% ตอบโจทย์คนรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งกระตุ้นให้เศรษฐกิจหมุนเวียน

เครื่องดื่มตราช้าง ออกบรรจุภัณฑ์ใหม่ล่าสุด ช้าง โคลด์ บรูว์ “Recyclable Pack” ที่ตอบโจทย์เรื่องการนำกลับมาใช้ซ้ำ ด้วยรูปลักษณ์สวยงาม วัสดุพรีเมียม ทนทาน เพิ่มความสะดวกสบายให้กับกลุ่มลูกค้า กับวัสดุที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ 100% เพื่อชูแนวคิดเรื่องความยั่งยืนขององค์กร รณรงค์ให้เกิดพฤติกรรม การใช้ซ้ำ และ ทิ้งให้ถูกที่ อันเป็นหัวใจของการลดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ตั้งใจนำร่องเป็นก้าวแรกในฐานะภาคธุรกิจในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยบรรจุภัณฑ์ใหม่ ที่จะทำให้การรีไซเคิลเป็นเรื่องใกล้ตัว  
เครื่องดื่มตราช้าง หนึ่งในผู้นำตลาดเครื่องดื่ม (Beverage Industry) ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยยึดหลักแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางของ  “ไทยเบฟ” ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ พร้อมดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมผ่านแนวทางหลัก ดังกล่าว ได้แก่ 

การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์: 
เพื่อลดปริมาณของเสียที่ต้องกำจัด และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไทยเบฟ และบริษัทในเครือ จะใช้การใช้หลัก 3Rs ได้แก่ Reduce การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ขวด PET กระป๋องอลูมิเนียม และยังช่วยลดภาวการณ์เกิดโลกร้อน หรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระบวนการย่อยตามเกณฑ์ที่กำหนด, Reuse การนำกลับมาใช้ซ้ำ โดยนำบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคกลับมาใช้ซ้ำในกระบวนการผลิต เช่น ขวดแก้ว ซึ่งในปีนี้ได้ตั้งเป้าไว้ 80% ของยอดขายทั้งหมดที่จะนำกลับมาใช้ให้ได้มากที่สุด และ Recycle การนำ        บรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคกลับมาใช้ใหม่ โดยนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต อาทิ ขวดแก้ว นำมาบดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่, ขวดพลาสติกใส (ขวด PET) นำมาแปรรูปเป็นเม็ดโพลีเอสเตอร์ผลิตเป็นเส้นใยถักทอเป็นผืนผ้า 

การให้ความสำคัญในการคัดแยกขยะ: 
โดยนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ โดยเริ่มต้นจากภายในองค์กรของไทยเบฟ และบริษัทในเครือ ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมคัดแยกขยะในสำนักงาน นอกจากนี้ยังจัดตั้งโครงการคัดแยกขวดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ยกตัวอย่างโครงการ Can 2 Can: การเก็บกระป๋องเครื่องดื่มอลูมิเนียมจากผู้บริโภคกลับมาคัดแยก แล้วนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิล ซึ่งในปี 63 สามารถเก็บกระป๋องอลูมิเนียมกลับมาได้ทั้งสิ้น 1,256 ตัน (89 ล้านใบ) หรือ 21% ของปริมาณทั้งหมดที่บริษัทจำหน่ายทั่วประเทศ รวมถึงการนำขวดแก้วกลับมาหมุนเวียนเพื่อใช้ซ้ำและรีไซเคิลถึง 82% 

โดยล่าสุด “ช้าง โคลด์ บรูว์” หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ขายดี และมีภาพลักษณ์พรีเมียมโดนใจกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ ได้มีการออกบรรจุภัณฑ์ใหม่ “ช้างโคลด์ บรูว์” Recyclable Pack ที่ตอบโจทย์ในเรื่องของรูปลักษณ์ที่พรีเมียม ทันสมัย และช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าด้วย และครั้งนี้ยังมาพร้อมคอนเซ็ปต์เรื่องความยั่งยืน           คือ บรรจุภัณฑ์สามารถนำกลับมารีไซเคลิได้ 100% โดยต้องการให้กลุ่มลูกค้าใส่ใจและให้ความสำคัญกับการนำกลับมา “ใช้ซ้ำ” และ “การทิ้งให้ถูกที่” อันเป็นหัวใจของการลดขยะอย่างยั่งยืน โดยทุกบรรจุภัณฑ์จะมีการวาง คิว อาร์ โค้ด (QR Code) ที่ ช้าง ร่วมมือกับพันธมิตร ได้แก่ วน และ พรีเชียสพลาสติก (Precious Plastic) พัฒนาเป็นเว็ปไซต์ Bring Back Recycle ( http://www.bringbackrecycle.com ) เพื่อระบุพิกัดจุดคืนบรรจุภัณฑ์ (Drop off) เพื่อให้ลูกค้าทุกคนสามารถนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วมาทิ้งได้อย่างถูกที่ เพื่อที่จะนำไปสู่การนำมารีไซเคิลได้อย่างถูกวิธี นอกจากนี้ยังเป็นการกรตุ้นให้เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อีกด้วย 

คุณณรัชฏ์ วัชรเพชร์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มตราช้าง กล่าวว่า “เรามองว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น โดยหลังจากการ Launch บรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ 100% แล้ว เรามีแผนที่จะวาง คิว อาร์ โค้ด (QR Code) ที่แสดงจุดคืนบรรจุภัณฑ์ (Drop off) ในทุก ๆ ผลิตภัณฑ์ของเครื่องดื่มตราช้าง ในส่วนของความคาดหวัง แน่นอนว่าเราต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ และคัดแยกขยะของกลุ่มลูกค้า    (End Consumer) ซึ่งหลังจากที่ได้เริ่มโครงการนี้ไปในช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่าน ได้รับกระแสที่ดีจากกลุ่มผู้บริโภคที่ชื่นชอบในรูปลักษณ์ใหม่ของบรรจุภัณฑ์ที่ดูพรีเมียมมากขึ้น แถมมีความพิเศษ คือ สามารถนำกลับมา    รีไซเคิลได้ 100% ซึ่งโดนใจกลุ่มคนรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยส่วนตัวเชื่อว่าในอนาคตโครงการนี้จะสามารถดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืนจนเห็นผลมากขึ้น ทั้งนี้ผลลัพธ์ดังกล่าวนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ธุรกิจขนาดใหญ่ ไปจนถึง ธุรกิจขนาดเล็ก หรือ SME ทั่วประเทศ โดยแนวคิดเรื่องความยั่งยืนไม่ควรเป็นเพียงแค่เทรนด์ในสังคม หรืออยู่ในความรับผิดชอบของคนเฉพาะกลุ่มเท่านั้น แต่ควรเป็นหนึ่งในเป้าหมายของทุก ๆ องค์กร เหมือนเป็นอีกหนึ่ง New normal ที่ทุกคนควรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และทำมันอย่างยั่งยืนครับ” คุณณรัชฏ์ กล่าวทิ้งท้าย 

“ช้างโคลด์ บรูว์” Recyclable Pack มีวางจำหน่ายแล้วในร้านสะดวกซื้อ (7-11) ทั่วประเทศ จำนวน 100,000 ชิ้น โดยลูกค้าสามารถนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วมาส่งคืนที่จุดส่งคืนผลิตภัณฑ์ (Drop off) ในพิกัดที่มีมากถึง 439 จุด โดยบรรจุภัณฑ์ที่ถูกส่งคืนอย่างถูกที่ ถูกวิธีนี้จะถูกนำกลับเข้าสู่กระบวนจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อนำไปรีไซเคิลผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์อีกครั้ง หรือเพิ่มมูลค่าด้วยการผลิตเป็นสินค้าชนิดอื่น ซึ่งเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดผลกระทบของบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย

4 พฤษภาคม 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai