สสว. – มทร.ธัญบุรี ชวนผู้ประกอบการ เรียนทำธุรกิจออนไลน์ช่วงโควิด-19

สสว. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจ ร่วมกิจกรรมอบรมการทำธุรกิจออนไลน์แบบเจาะลึกที่บ้าน ในสถานการณ์โควิด-19

นายวชิระ แก้วกอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดอบรมออนไลน์ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564

ซึ่งเป็นโครงการที่ทาง สสว. ให้ความสำคัญและสนับสนุนโครงการมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ทั้งในการเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ และการใช้ Digital Marketing สำหรับธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และจะช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้ด้วย

โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทั่วโลกต้องประสบกับภาวะวิกฤติที่ทำให้ทุกคนต้องใช้ชีวิตบนแนวคิดวิถีใหม่ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เห็นได้จากการเติบโตของธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ล้วนประสบกับความท้าทาย จึงอยากให้ผู้ประกอบการธุรกิจได้ใช้โอกาสในการเพิ่มช่องทางการเข้าสู่โลกออนไลน์ ใช้เครื่องมือทางการขายให้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งเรียนรู้และหาโมเดลการหารายได้แบบใหม่อีกด้วย

ด้าน ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวเสริมว่า ในส่วนของ มทร.ธัญบุรี จะดูแลผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ภาคกลางตอนบน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเราได้รับความเชื่อมั่นจาก สสว. ให้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปีตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2560 และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการให้บริการวิชาการหรือนวัตกรรม แก่ภาคประกอบการเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ชุมชม และสังคม สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยล่าสุดได้เปิดอบรม ดังเช่น หลักสูตรขั้นต้น สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ หัวข้อ “การตลาดออนไลน์เพิ่มช่องทางขายด้วย Smartphone เครื่องเดียว” วันที่ 6 -7 พ.ค. 64 หลักสูตรขั้นกลาง สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดออนไลน์ หัวข้อ “เจาะลึก Facebook 360 องศา ครบทุกเครื่องมือเพื่อการขาย” วันที่ 7-9 พ.ค. 64 เป็นต้น

โดยอบรมออนไลน์ทาง Facebook Private Group พร้อมเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญประจำกลุ่มเรียน เมื่อจบหลักสูตร สามารถเข้ารับสิทธิประโยชน์จากโครงการ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://smeonline.in.th หรือสอบถาม โทร.092 682 5444 และ 090 916 2227 และติดตามกิจกรรมโครงการได้ที่​https://www.smeonline.rmutt.ac.th/64/

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ยังกล่าวอีกด้วยว่า โครงการที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นตัวช่วยเสริมความรู้ เพื่อสร้างรายได้ ยอดขาย หรือต่อยอดอาชีพให้สามารถดำรงชีวิตและดำเนินธุรกิจได้ในท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน และยังช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจก้าวไปในกระแสเทคโนโลยีได้อย่างมั่นคง

2 พฤษภาคม 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai