ประกาศโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ประกาศโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

งดรับผู้ป่วยใหม่ - ยกเว้นผู้ป่วยฉุกเฉิน
งดการผ่าตัด หัตถการ - ยกเว้นรายที่จำเป็นเร่งด่วน
งานทันตกรรม - ให้บริการเฉพาะภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมเท่านั้น
ลดจำนวนคนไข้รับ - บริการกายภาพบำบัด
ปิดให้บริการ ได้แก่ คลินิกแพทย์ทางเลือก, คลินิกนอกเวลาราชการ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้ป่วยรับยาเดิมต่อเนื่อง - ติดต่อแพทย์ให้ญาติรับยาแทนได้
งดเยี่ยมผู้ป่วย - ขอให้เยี่ยมผ่านทางโทรศัพท์ หรือ Video Call และจำกัดผู้เฝ้าไข้ได้เพียง 1 คน
ทั้งนี้ ตั้งแต่ 26 เมษายน 2564 - วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข 02-644-9400

27 เมษายน 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai