ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก สืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทย ฉลองเทศกาลสงกรานต์ในงาน “เดอะ มาร์เก็ต สงกรานต์ฉลองนคร ๒๕๖๔” ร่วมกราบสักการะสรงน้ำขอพร ๙ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามของไทย ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (ราชประสงค์) ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน “เดอะ มาร์เก็ต สงกรานต์ฉลองนคร ๒๕๖๔” สะท้อนผ่านอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มหามงคลในปีนี้ โดยได้อัญเชิญ ๙ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืององค์จำลอง ได้แก่ ๑. หลวงพ่อพระพุทธโสธร ๒. หลวงพ่อ วัดไร่ขิง ๓. หลวงพ่อ วัดบ้านแหลม ๔. หลวงพ่อโต วัดบางพลี ๕. หลวงพ่อทันใจ ๖. หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา วัดท่าซุง ๗. พระพุทธชินราช ๘. พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ๙. หลวงพ่อโตวัดพนัญเชิง มาประดิษฐานเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกราบสักการะสรงน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมร่วมทำบุญระฆังเงินระฆังทอง เพลิดเพลินไปกับการช้อป ชิม ชิลล์สินค้าและอาหารอิ่มอร่อยมากมาย และกิจกรรมร่วมรับพระผงจักรพรรดิพร้อมน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๘ เมษายน ศกนี้ ณ ชั้น M ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (ราชประสงค์)

ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์
ประธานกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยฯ

ภายในพิธีเปิดงานซึ่งมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารได้แก่ ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ ประธานกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยฯ, รัตนธร ลิมป์ไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการตลาด บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), จิรายุ รัตตประดิษฐ์ ผู้อำนวยการอาวุโส-ปฏิบัติการอาคาร รักษาการผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบง คอก (ราชประสงค์), ร่วมด้วย, พิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  สำนักงานกรุงเทพมหานคร, ภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี / นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวปทุมธานี, ฐิตาภา บุญพ่วน ที่ปรึกษา คณะกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, ประกรณ์พัฒน์ เทพเอื้อตระกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี, พันธุ์รวี บุนนาค ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  สำนักงานกรุงเทพมหานคร, ปองทิพย์  วิวัฒนสิเนศวร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาด้านท่องเที่ยว (ผู้แทน ผอ.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี) ตลอดจนศิลปินนักแสดง บูม - กิตตน์ก้อง ขำกฤษ  และเฌอเบลล์ – ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศซ์ ร่วมชมศิลปะการแสดงระบำบูชามหาสงกรานต์ ต่อจากนั้นได้ร่วมถวายพานพวงมาลัยสักการะ และร่วม สรงน้ำพระพุทธรูปเป็นปฐมฤกษ์ภายในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (ราชประสงค์)

สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ต้อนรับเทศกาลมหาสงกรานต์ในปีนี้ ได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืององค์จำลองจำนวน ๙ พระองค์ ได้แก่ ได้แก่ ๑. หลวงพ่อพระพุทธโสธร องค์พระเก่าแก่ตั้งแต่ยุคต้นกรุงศรีอยุธยา ประดิษฐาน ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา ลือเลื่องในความศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานขอพรได้ครบทุกเรื่อง ทั้งด้านการงาน การเงิน  โรคภัยไข้เจ็บ หรือขอลูก ฯลฯ ๒. หลวงพ่อ วัดไร่ขิง พระคู่บ้านคู่เมืองแห่งลุ่มน้ำนครชัยศรี (ซึ่งเชื่อว่าเป็นพระพี่น้องกับหลวงพ่อโสธร) ประดิษฐาน ณ วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม พุทธคุณด้านรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และแคล้วคลาดปลอดภัย ๓. หลวงพ่อ วัดบ้านแหลม พระคู่บ้านคู่เมือง แห่งลุ่มน้ำแม่กลอง (ตามตำนานพระลอยน้ำที่เชื่อกันว่าเป็นพระพี่น้องกับหลวงพ่อโสธร และหลวงพ่อวัดไร่ขิง)  ประดิษฐาน ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ประชาชนต่างศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ด้านการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ปลอดภัยแคล้วคลาด ๔. หลวงพ่อโต วัดบางพลี แห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาประดิษฐาน ณ วัดบางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ซึ่งประชาชนมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพุทธคุณด้านป้องกันภยันตรายต่างๆ นานา

๕. หลวงพ่อทันใจ พระคู่เมืองแห่งล้านนา ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุดอยคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ที่ประชาชนมักเดินทางไปกราบขอพรเสริมสิริมงคลด้านโชคลาภ ธุรกิจรุ่งเรือง ร่ำรวย ๖. หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา แห่งวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี ที่เชื่อกันว่าบันดาลลาภ การงาน การเงิน ธุรกิจ และผู้ที่ขอพรก็ประสบความสำเร็จกันมาแล้วนับไม่ถ้วน ๗. พระพุทธชินราช พระสำคัญคู่บ้านคู่เมืองแห่งพิษณุโลก ที่ได้รับการยกย่องว่ามีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทย ประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ผู้ใดได้ไปสักการะกราบขอพรจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข เจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน ๘. พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) พระคู่เมืองแห่งรัตนโกสินทร์ ประดิษฐาน วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร ที่ชาวไทยและต่างชาติให้ความศรัทธา หลั่งไหลมากราบสักการะขอพรในเรื่องความรุ่งเรือง สติปัญญา ชนะอุปสรรค มีความก้าวหน้าในชีวิตการงาน หรือชีวิตสุขสบายมากด้วยทรัพย์สินเงินทอง ๙. หลวงพ่อโตวัดพนัญเชิง หลวงพ่อพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา) พระคู่เมืองกรุงเก่า ขนาดใหญ่มีพุทธคุณรักษาโรคภัย แคล้วคลาด และแก้ไขดวงชะตา ซึ่งองค์พระพุทธรูปจำลองทั้ง ๙ องค์ได้นำมาประดิษฐานเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกราบสักการะสรงน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย บริเวณ ชั้น M ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (ราชประสงค์)

นอกจากนี้ขอเชิญชวนประชาชน ผู้สนใจร่วม ร่วมสืบสานคุณค่าของประเพณีสงกรานต์ โดยการเชิญชวนพุทธศาสนิกชนไทยร่วมทำบุญระฆังเงินระฆังทอง พร้อมกันนี้เพียงสแกน QR Code ที่แสดงไว้ด้านหน้าองค์พระพุทธรูปสามารถนำไปลงทะเบียนรับพระผงจักรพรรดิและน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ (โดยพระผงทำมาจากผงพุทธคุณ พระคาถามหาจักรพรรดิ หลวงปู่ดู่วัดสะแก ที่หลวงตาม้า วัดถ้ำเมืองนะ จ.เชียงใหม่ ได้สวดมนต์อธิษฐานจิตด้วยคาถามหาจักรพรรดิ ให้พุทธศาสนิกชนได้มีไว้เป็นเครื่องระลึกถึงพระรัตนตรัย จะส่งผลให้เแคล้วคลาดปลอดภัย เจริญรุ่งเรือง และน้ำนมต์มาจากบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ณ วัดอินทรวิหาร อีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของไทย ซึ่งภายในบ่อมีน้ำพระพุทธมนต์จากที่อื่นอีก ๓๘๑ แห่ง รวมทั้งแผ่นยันต์ ๑๒๑ พระคาถา ที่ทางวัดเคยขุดพบใต้บ่อแล้วนำขึ้นมารวมกันไว้ในบ่อ บ่อน้ำมนต์แห่งนี้ในแต่ละวันจะมีประชาชนมานั่งสวดพระคาถาชินบัญชร และนั่งสมาธิกันเป็นจำนวนมากทุกๆ วัน) จำกัด ๑ คนต่อ ๑ สิทธิ์ จำนวน ๒๕ ชุดต่อวัน (รวม ๓๒๕ ชุดตลอดงาน)

อีกทั้งบริเวณงานยังจัดให้มีการออกร้านสินค้า และอาหารมาเอาใจนักช้อปให้ได้เลือกสรรอีกมากมาย อาทิเช่น กัญชรักษ์ ปทุมธานี, ชาโปรไบโอติกกัญ ปทุมธานี, ร้านสายป่านส้มตำ, ร้านไส้กรอกวุ้นเส้นทอดกรอบนภัทรกินแล้วรวย ปทุมธานี, EZY Clean, ร้านหมี่กรอบสมุนไพรสูตรโบราณปทุมธานี, ร้านตะโก้วลีสูตรโบราณปทุมธานี, ร้านครัวใบเฟิร์น-กะเพราจานด่วนรสเด็ด, NYM, ร้านหยกทิพย์, ร้านกลุ่มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นปทุมธานี, ร้านธวัชชัยลงทอง ปทุมธานี, ร้านทรงเสวยหมูทุบเมืองปทุมธานี, ร้านรมณเทียนหอม ขนมหอมปทุมธานี, ร้านขนมทาร์ตไข่ออริจินอล-กาแฟโบราณ, ร้านนวดธัญญพรรษ ครีมนาโนดร.ออย ปทุมธานี, ร้านวิสาหกิจชุมชนอาภรขนมไทย-น้ำปั่น, ร้านน้ำจิ้มสูตรโบราณสารพัดยำ -ลูกชิ้นปิ้งปทุมธานี, ร้านข้าวกล้องงอกอินทรีย์ 3 สี 9 สายพันธ์ เมืองปทุมธานี และร้านธัญยนันท์มัดย้อม

ร่วมสืบสานเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยได้ใน “เดอะ มาร์เก็ต สงกรานต์ฉลองนคร ๒๕๖๔” ณ ชั้น M ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (ราชประสงค์) ติดตามรายละเอียดตลอดการจัดงานได้ที่ FB Page: TheMarketBangkok (ทั้งนี้ ทางศูนย์ฯ ยังคงติดตามเฝ้าระวัง และคุมเข้ม มาตรการความสะอาดและสุขอนามัย ครอบคลุมทุกพื้นที่ให้บริการอย่างเข้มงวด)

8 เมษายน 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai