ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าชุมชน OTOP Of ART&EAT

2 เมษายน 2564 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าชุมชน OTOP of ART&EAT ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี นางสาวสุนีย์ แซ่อึ้ง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาตลาด ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียงให้การต้อนรับ

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม กล่าวว่า ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดปทุมธานี และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ร่วมแรงร่วมใจกันรวบรวมสมาชิกจัดหาพื้นที่ราคาถูกจากศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต เพื่อจำหน่ายสินค้าจำนวนกว่า 100 บูธ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนพื้นที่ รวมถึงประชาสัมพันธ์จากศูนย์การค้าเซียร์รังสิต นอกจากจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของผู้ผลิต ผู้ประกอบการแล้วยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและหลายๆพื้นที่ เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ยังไม่ลืมคุณค่าของงานช่างศิลป์ต่างๆซึ่งนับวันจะหาดูหาชมได้ยาก และมีการนำเอา OTOP ชวนชิม ซึ่งเป็นอาหารรสชาติดั้งเดิม ของทุกภาคมารวบรวมไว้ในงานนี้ ทำให้มีสินค้าที่น่าสนใจและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นอีกด้วย

นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า ตามที่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดปทุมธานี ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนจากจังหวัดปทุมธานี อุดรธานี เชียงใหม่ สมุทรปราการ สุพรรณบุรี นนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมแรงร่วมใจและรวบรวมสมาชิกจัดหาพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้า ทั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนพื้นที่จากศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการจัดพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าสร้างรายได้ให้กับครอบครัวในราคาถูกที่ผู้ประกอบการสามารถรับได้ในสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ ผู้ประกอบการได้รวบรวมสมาชิกจำนวนหนึ่ง ประกอบกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปลงทุนประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้นำมาใช้จ่ายในครอบครัวและชำระหนี้ตามที่กำหนด จึงได้ร่วมประสานกับกลุ่มผู้ประกอบการที่ริเริ่มการจัดงานดังกล่าวเพื่อสร้างเสริมให้มีพลังมากยิ่งขึ้น

“การจัดงานครั้งนี้ จัดให้มีกิจกรรมการแสดงผลงานการสร้างสรรค์ของช่างศิลป์ต่างๆ อาทิเช่น ช่างศิลป์ถิ่นปทุม ช่างทำวัสดุลงทองจากเหล็กน้ำพี้มาปั้นเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนับถือมากมาย เรือนรัตนะบุษย์ ช่างลงรักปิดทองประดับเพชรสร้างสรรค์เป็นที่บรรจุพระธาตุ บางกอกพิวเตอร์ของใช้ทำจากดีบุกที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นเครื่อง เป็นต้น และยังมีการแสดงผ้าต่างๆ ที่ได้รับการส่งเสริมจากจังหวัดปทุมธานี การปักลายผ้าที่สวยงาม การทำกระเป๋าหนัง Handmade และ OTOP ชวนชิมจากภาคต่างๆ พร้อมทั้งสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP มากมายหลากหลายชนิด และการจัดงานครั้งนี้ทางผู้จัดงานฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมงานด้วย” นายพงษ์เทพ กล่าว

งานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าชุมชน OTOP of ART& EAT จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน นี้ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต

2 เมษายน 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai