สุพรรณบุรี อวดของดี ๑๙ จังหวัดภาคกลาง ยกขบวนสินค้าโรดโชว์ถึงพิษณุโลก

จังหวัดสุพรรณบุรี คิกออฟ !! มหกรรมสินค้าท่องเที่ยว อวดของดีภาคกลาง ปลุกกระแสท่องเที่ยว ชูสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เผยถึงการจัดงาน “มหกรรมสินค้าและบริการท่องเที่ยว ของดี ๑๙ จังหวัดภาคกลาง” ว่า เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและสันทนาการ กิจกรรมหลักที่ ๒ : พัฒนาช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต สันทนาการ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ของดี ๑๙ จังหวัดภาคกลาง” ที่แสดงถึงการนำทัพขบวนสินค้าด้านการท่องเที่ยวทั้ง ๑๙ จังหวัดภาคกลาง ที่มีความโดดเด่นมาจัดแสดงโชว์และจำหน่ายยังภูมิภาคต่างๆ โดยประเดิมที่แรก (ภาคเหนือ) ณ ลานกิจกรรม หน้าศูนย์ค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก และจะเดินทางไปโรดโชว์ตามภูมิภาคต่างๆ อีก ๔ ครั้ง ในภาคอีสานกรุงเทพมหานคร ภาคใต้ และภาคกลาง “สาระสำคัญของงานนี้ คือการนำผู้ประกอบการใน ๑๙ จังหวัดภาคกลาง จำนวน ๑๐๐ ราย ไป จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ใน ๕ จุดดำเนินการ เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และท้าการตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางเชิงรุก เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ซึ่งผู้ประกอบการ ๑๐๐ รายจะมีสินค้า ผลิตภัณฑ์ เด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดแต่ละชุมชนมาจัดแสดง โดยครอบคลุมประเภทธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ประเภทต่างๆ ไ เช่น ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจที่พัก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการ เป็นต้น” รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต่อไปว่า ภายในงานจะคึกคักไปด้วยบรรยากาศการท่องเที่ยวและเต็มไปด้วยสินค้าของดีภาคกลาง ทั้งเครื่องแต่งกาย ของฝาก ของที่ระลึก และได้ ชม ชิม ช้อป กับสินค้า OTOP ที่เที่ยวเด่น อาหารอร่อย ของ ๑๙ จังหวัดภาคกลาง โดยเฉพาะ จังหวัดสุพรรณบุรี เช่น ปลาสลิด 

วัดป่าเลย์ไลยก์ ข้าวเกรียบปลาสลิด ขนมทองม้วนแห้วแปรรูปลอดช่องสยามไข่เค็มน้ำผึ้งผ้าทอโบราณและอื่นๆอีกมากมายรวมถึงการแสดงศิลปะพื้นบ้านการแสดงดนตรี และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องดังพร้อมร่วมลุ้นของรางวัลกลับบ้านกันอีกด้วย

โดยงานมหกรรมสินค้าและบริการท่องเที่ยวของดี ๑๙จังหวัดภาคกลางจะขึ้นตั้งแต่วันที่ ๙-๑๑กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ณลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลกขอเชิญชวนพี่น้องชาวพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาเที่ยวชมเลือกซื้อสินค้าของดีภาคกลางงานนี้ชมฟรีตลอดงานรองผวจ.สุพรรณบุรีกล่าวในตอนท้าย

สำหรับงาน“มหกรรมสินค้าและบริการท่องเที่ยวของดี๑๙ จังหวัดภาคกลางจัดขึ้นใน๕จุดดำเนินการโดยจุดดำเนินการแรกจัดขึ้นในวันที่๙-๑๑กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลกจุดดำเนินการที่๒วันที่ ๑๖-๑๘กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ณโคราชฮอลล์ ชั้น๔ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา จุดดำเนินการที่ ๓๒๖-๒๘กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ณอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)ฝั่งทิศใต้ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครจุดดำเนินการที่ ๔วันที่ ๙-๑๑มีนาคม๒๕๖๑ณเอสอาร์ที ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานี และจุดดำเนินการที่ ๕วันที่๒๓-๒๕มีนาคม๒๕๖๑ณลานด้านหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันสุพรรณบุรี

9 กุมภาพันธ์ 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai