สธทท. ได้นายกสมาคมฯ พร้อมกรรมการบริหารชุดใหม่ วาระปี พ.ศ. 2564-2565

ณ บ้านคลองสวนโฮมสเตย์ นครปฐม วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีการจัดประชุมใหญ่ประจำปี สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย ( สธทท. ) พร้อมวาระประชุมเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ 

ผลการออกเสียงลงคะแนนแบบเปิดเผยที่ประชุมมีมติให้ นายกันตพงษ์  ธนเนืองโรจน์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย วาระปี พ.ศ. 2564 - 2565 พร้อมประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร รวมถึงคณะทำงาน พร้อมปฏิบัติภารกิจตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ต่อไป

#ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว

1 เมษายน 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai