นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอน “SKYMED FIT พิชิตโควิด19” ส่งเสริมใส่ใจสุขภาพป้องกันโควิดและกระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564: นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอน “SKYMED FIT พิชิตโควิด19” ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีพลอากาศเอก ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด, คุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด, คุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด, คุณนพนท คัมภีรญาณนนท์ ผู้อำนวยการ Sky Crop คุณเจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด, และคุณนธี หาญกุดตุ้ม ผู้อำนวยการบริหารบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ด้วย

งานกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอน “SKYMED FIT พิชิตโควิด19” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย รวมถึงเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด 19) และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับผลการแข่งขันประเภทวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 13 กิโลเมตร หญิง อันดับที่ 1 สุณิกา ปรีชาโปร่ง อันดับที่ 2 ภรณ์ชนก ฐางวัลย์ อันดับที่ 3 ขวัญเรือน สายวงศ์ยนต์ อันดับที่ 4 ดาริกา สุวรรณมงคล และ อันดับที่5 เครือวัลย์ รัตนมงคล

ประเภทวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 13 กิโลเมตร ชาย อันดับที่ 1 ธนัช ยอดดำเนิน อันดับที่ 2 สมคิด ลิ่วมโนเงิน อันดับที่ 3 ทรนง วินัยเยี่ยม อันดับที่ 4 จิ่ง และอันดับที่ 5 จำรัส ราวนันท์

ประเภทเดิน-วิ่ง FUN RUN ระยะทาง 5 กิโลเมตร หญิง อันดับที่1 ณัฏฐกมล มนเหมย อันดับที่ 2 ณัฐธิดา คำไทย อันดับที่ 3 ดวงกมล แซ่ฝาง อันดับที่4 สุกฤตา ปันยารชุน และอันดับที่ 5 สุภาภรณ์ กรินมรกต

ประเภทเดิน-วิ่ง FUN RUN ระยะทาง 5 กิโลเมตร ชาย อันดับที่ 1 ชัพวิทญ์ มานะโส อันดับที่ 2 อ่องส่า จิ่งต่า อันดับที่ 3 ภิวัฒน์ นะคำ อันดับที่ 4 ปนัดชัย แซลิ้ม และอันดับที่ 5 ณัฐวุฒิ ประทม

31 มีนาคม 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai