“กินข้าวโพดกันโลด@ฟอร์จูนทาวน์”

สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพาณิชย์จังหวัด นนครราชสีมา ชมรมเวบคลับ ไทยแลนด์ ร่วมกับบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)และเครือข่าย “ฟู้ด ฟอร์ ไฟเตอร์” ช่วยเกษตรกรระบายข้าวโพดหวานจากอำเภอเสิงสางและอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา  ณ หน้าห้าง “ฟอร์จูน” ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 

วันที่  16 มีนาคม  2564 เวลา 16.30 น. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด(มหาชน) และคณะผู้บริหารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ และผู้ก่อตั้ง “ฟู้ด ฟอร์ ไฟเตอร์” และ นางสาวนาริฐา จ้อยเอม ประธานชมรมเวบคลับ ไทยแลนด์ ร่วมกันเปิดกิจกรรม “กินข้าวโพดกันโลด@ฟอร์จูนทาวน์” เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะราคาข้าวโพดตกต่ำ

 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสในมันสำปะหลังทำให้เกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังในอำเภอเสิงสางและอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา(ซึ่งปกติเป็นพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย) ได้รับผลกระทบจนต้องตัดสินใจกำจัดมันสำปะหลังออกทั้งหมดและปรับเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดหวานทดแทนระหว่างรอการกลับไปปลูกมันสำปะหลังอย่างเดิม จึงทำให้ผลผลิตที่ออกมามากเกินความคาดหมายเนื่องจากไม่ได้วางแผนการตลาดไว้ก่อนประกอบกับมีเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาปลูกข้าวโพดเป็นประจำอยู่แล้ว และเกิดสภาวะการหดตัวของความต้องการใช้ข้าวโพดหวานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ความต้องการของผู้บริโภคทั้งรายย่อยและผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาและในกรุงเทพฯรวมถึง

จังหวัดใกล้เคียงมีความต้องการบริโภคที่ลดลง 

สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนครราชสีมา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาจัดจุดระบายข้าวโพดอย่างเร่งด่วนเพราะข้าวโพดสามารถเก็บไว้ได้เพียง2-3วันหลังจากเก็บเกี่ยว  ปัจจุบันราคาหน้าสวนอยู่ที่ 4- 5 บาท ต่อกิโลกรัมเท่านั้น

และในวันที่ 16 มีนาคมนี้ ทางสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่และเครือข่ายฯ ได้ประสานการจัดส่งและรับพรีออเดอร์ล่วงหน้าไว้เป็นจำนวน 9 ตัน ( ขนมาทั้งหมด 12 ตัน) และนำมายังจุดจำหน่ายหน้าห้างฟอร์จูนทาวน์ ซึ่งงานนี้จะมีจนถึงวันที่ 18 มีนาคมศกนี้ หน้าห้างฟอร์จูนทาวน์ ถ.รัชดาภิเษก เวลา 14.00-20.00น. 
ทั้งนี้สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่และองค์กรเครือข่ายจับมือกับ “Food For Fighters” เพื่อจัดแม่ครัวอาสาสมัครดำเนินการประกอบอาหารจากข้าวโพดทั้งคาวและหวานและช่วยจำหน่าย รวมถึงกิจกรรม “ตำข้าวโพดD.I.Y”  ให้ผู้ที่สนใจอุดหนุนทดลองทำส้มตำข้าวโพดด้วยตนเองโดยสามารถ “จ่าย ตาม ใจ” ได้ 


  จึงขอเชิญทุกท่านมาอุดหนุนข้าวโพดจากเกษตรกรโดยตรง ( สามารถสั่งจองข้าวโพดล่วงหน้าได้ที่คุณกมลวรรณ โทร.08-3092-2078 )  FB:สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่

17 มีนาคม 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai