นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ เป็นประธานงานบรรพชาอุปสมบท รองประธานชมรมมัคนายกน้อยฯ ณ วัดราษฎร์เจริญธรรม

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหารบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด เป็นประธานงานบรรพชาอุปสมบท นายปรเมศ (บอย) แซ่ลิ้ม รองประธานชมรมมัคนายกน้อยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ พัทธสีมา วัดราษฎร์เจริญธรรม (วัดสุน) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 โดยมีพระมหาประกอบ โชติปุญฺโญ ป.ธ.7 จร.วัดโชติทายการามเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก เป็นพระอุปัชฌาย์

งานบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้มีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างคับคั่ง เช่น พันเอกหญิง นันทนา ปัญญะบูรณ์ กรรมการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมา ที่ปรึกษามูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ดร. เจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมคณะฯ,นายณัฐกิตติ์ บัวเรือง ประธานชมรมมัคนายกน้อยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์, จ่าโท ทวีทรัพย์ สุขปานกลาง รองประธานชมรมมัคนายกน้อยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และญาติมิตร

สำหรับบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอิ่มบุญอิ่มใจกันทั่วหน้า ซึ่งงานนี้นับเป็นการสืบสานพระศาสนาของเยาวชนคนรุ่นใหม่ตามพุทธประเพณี และวัฒนธรรมไทยอีกทางหนึ่งด้วย

11 มีนาคม 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai