นิทรรศการภาพกับเพลง ชุด บทเพลงป่า : The Forest โดย เป้ สีน้ำ และศิลปินรับเชิญ ศักดิ์สิริ มีสมสืบ และเมธา เมธี

โรงเรียนธรรมชาติบ้านริมน้ำ โดย ศิลปิน เป้ สีน้ำ ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ภูมิใจนำเสนอนิทรรศการ ภาพกับเพลง ชุด “บทเพลงป่า : The Forest”  ซึ่งเป็นนิทรรศการที่นำเสนอผลงานศิลปะ 2 แขนงที่เป้ สีน้ำมีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ จิตรกรรมสีน้ำ และดนตรี โดยในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ เป้ สีน้ำ ได้นำผลงานจิตรกรรมสีน้ำมาจัดแสดงพร้อมกับการแสดงดนตรี “บทเพลงป่า : The Forest” ซึ่งเป็นบทเพลงที่เป้ สีน้ำ ประพันธ์ขึ้นในช่วงที่เขาเขียนรูปอยู่ในป่า บรรยายถึงความงามและความรักที่เขามีต่อป่า ซึ่งผลงานเพลงดังกล่าวต่อมาได้ถูกนำมาเรียบเรียงและบันทึกเป็นอัลบั้มในชื่อชุดเดียวผลงานจิตรกรรมคือ  “บทเพลงป่า :The Forest” โดยมีศิลปิรับเชิญ กวีซีไรต์ ศักดิ์สิริ มีสมสืบ และเมธา เมธี ให้เกียรติร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้ด้วย

สำหรับผลงานชุด The Forest  นี้เป็นจิตรกรรมสีน้ำชุดที่ 5 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับป่าต้นน้ำที่เป้ สีน้ำ สร้างสรรค์ขึ้นในช่วงปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ต่อเนื่องจากผลงานก่อนหน้านี้ 4 ชุด ได้แก่ ป่าต้นน้ำ (พ.ศ.2538) เพลงใบไม้ (พ.ศ.2540) ม่านใบไม้ (พ.ศ.2543) และ Enchanted (พ.ศ.2545) เป้ สีน้ำ ทุ่มเทชีวิตจิตใจของเขาให้แก่การวาดภาพป่าตลอดช่วงชีวิตวัยหนุ่มด้วยการเดินทางเข้าไปวาดรูปในป่าที่บ้านแม่ทา อำเภอ แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ นานแรมเดือนในแต่ละปีเพื่อเขียนรูปอย่างต่อเนื่องจนสามารถพัฒนา “การมองเห็น” อันถือเป็นหัวใจที่สำคัญของการวาดภาพแนวอิมเพรสชั่นนิสม์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมองเห็นแสงตามความเป็นจริงของธรรมชาติ ปราศจากการปรุงแต่ง เป็นการมองอย่างสัตย์ซื่อ ตรงไปตรงมา ไปพร้อมๆ กับพัฒนาทักษะการเขียนรูปสีน้ำที่ก้าวพ้นไปจากข้อจำกัดของเทคนิคสีน้ำที่เรียกว่า “สีน้ำสื่อผสม” หรือ “Watercolour Mixed Media” เพื่อถ่ายทอดความงดงามของธรรมชาติ และป่าที่เขาหลงรักได้ตามความเป็นจริง จิตรกรรรมชุด The Forest นี้จึงเป็นจิตรกรรมอิมเพรสชั่นนิสม์อันบริสุทธิ์งดงามที่แสดงออกถึง “ธรรมชาติของแสง” ที่ปรากฏออกมาเป็นสีสันต่างๆ ได้อย่างวิจิตร 

ดังคำกล่าวของเกอเธ่ บิดาแห่งทฤษฎีสีที่ได้กล่าวว่า “สีคือความทุข์ระทมและความสุขของแสง” ผลงานชุดนี้จึงไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงจุดสุดยอดของพัฒนาการทางด้านศิลปะของเป้ สีน้ำ หากยังแสดงถึงพัฒนาการทางจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นพร้อมกับประสบการณ์การมองเห็นอย่าง “รู้แจ้ง” ในความเป็นจริงของธรรมชาติ นั่นเพราะที่สุดแล้ว “รูปธรรมแห่งป่าอันงดงาม” ที่ เป้ สีน้ำเฝ้าเพียรพยายามเขียนมาอย่างยาวนานกว่า 25 ปีได้กลายเป็น “นามธรรมแห่งแสงอันวิจิตร” แล้วอย่างสมบูรณ์

10 มีนาคม 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai