ขอเชิญเที่ยวชม “งานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2561” ภายใต้แนวคิด “ร่ำรวย โชคดี ปีหมาทอง”

ฉลองนักกษัตริย์ปีจอ ร่วมสืบสาน สัมผัสบรรยากาศมงคลยิ่ง ในงานเฉลิมฉลองประเพณีสำคัญ ของชาวจีนในท้องถิ่นเยาวราช เที่ยวชม งานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด ร่ำรวย โชคดี ปีหมาทอง

พร้อมใจกันรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วย กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการการจัดงานตรุษจีนเยาวราช ประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ สภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกันจัดงานตรุษจีนเยาวราชขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช และถนนต่อเนื่องในบริเวณใกล้เคียงโดยมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรม และการแสดงเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทย-จีน กิจกรรมซึ่งแสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมงาน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น

รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์) ได้ให้เกียรติกล่าวถึงการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการจัดงานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2561 ดังนี้

เทศกาลตรุษจีนถือเป็นงานปีใหม่ของชาวจีนทั่วโลก และชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยด้วยซึ่งได้มีการจัดงานตรุษจีนเป็นประจำทุกปี จนถือเป็นประเพณีที่สำคัญของชุมชนย่านเยาวราช ซึ่งเป็นแหล่งที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่จำนวนมาก

กรุงเทพมหานคร เล็งเห็นความสำคัญของประเพณีดังกล่าว จึงได้ร่วมกับกลุ่มประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ นักธุรกิจภาคเอกชน และประชาชนในท้องถิ่นจัดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราชปี 2561 โดยได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อร่วมงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน และยังเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมให้ดียิ่งขึ้น และในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนเที่ยวงานตรุษจีน เยาวราชปี 2561 ที่ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2561

ประธานจัดงาน ตรุษจีนเยาวราช ปี 2561 ดร.แสงชัย  โสตถีวรกุล ได้กล่าวถึงการเตรียมงานตรุษจีนเยาวราชปี 2561 ว่า

การจัดงานตรุษจีนเยาวราชปี 2561 ในปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช และถนนต่อเนื่องบริเวณใกล้เคียงเป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร โดยสำนักเขตสัมพันธวงศ์ สภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ กลุ่มประชาชน กลุ่มประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ นักธุรกิจภาคเอกชนและประชาชนในท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของการจัดงานในปีนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ธำรงอยู่และสืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง อีกทั้ง ยังเป็นการสนับสนุนการจัดงานประเพณีของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้เดินทางมาท่องเที่ยวและร่วมกันเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ (ตรุษจีน) ซึ่งเป็นการส่งเสริมรายได้และเป็นมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น สำหรับในปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานในวันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.30 น. และในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณเวทีใหญ่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวอวยพรพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเนื่องในวันตรุษจีน

ปีมหามงคลนี้ คณะกรรมการ จัดงานตรุษจีนเยาวราชปี 2561 ได้ร่วมกันจัดงานยิ่งใหญ่มีการแสดงรวมทั้งกิจกรรมให้ชมมากมาย อาทิ การแสดงเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมย การแสดงมายากลเปลี่ยนหน้ากากจีน การแสดงดนตรีด้วยเครื่องดนตรีจีน กู่เจิง เอ้อหู ขลุ่ย ขิม การแสดงกายกรรมต่อตัว ไร้กระดูก การแสดงรำพัด นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองจากสาธารณรัฐประชาชนจีน บนเวทีหลักให้ชมตลอดงานทั้ง 2 วันตั้ งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืน จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมงานตรุษจีนเยาวราชปี 2561 ในปีนี้ในชื่องานว่า ร่ำรวย โชคดี ปีหมาทอง

ประธานฝ่ายรับเสด็จพระราชดำเนิน (นายวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อม ด้านการรับเสด็จ ว่า การจัดงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2561 นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2561 ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.30 น.

ในวันดังกล่าวได้มีหมายกำหนดการเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนิน ดังนี้ ทรงนมัสการพระพุทธรูปทองคําที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร จากนั้นเสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ทอดพระเนตรการแสดงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และการแสดงจากประเทศไทย ต่อจากนั้นเสด็จฯ โดยรถรางไปยังมูลนิธิเทียนฟ้าเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าแม่กวนอิม เสด็จฯ ชมบูธต่างๆ อาทิ ร้านภูฟ้า, ร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสา, ร้านมูลนิธิเจ้าฟ้าสิรินธร, ร้านมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง, ร้านภัทรพัฒน์, ร้านมูลนิธิรามาธิบดี บูธสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยและบูธอาหาร ณ ภัตตาคาร หูฉลามไชน่าทาวน์ สกาล่าสาขา 2 จากนั้นเสด็จฯ ห้างขายยาเซี้ยงเฮงฮั่วกี่ และธนาคารกสิกรไทย (สาขาเยาวราช) แล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ”

ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 (พลตำรวจตรี ดุสิต สมศักดิ์) กล่าวถึงเรื่องการเตรียมการรักษาความปลอดภัยว่าในการจัดงานตรุษจีนเยาวราช 2 ปี 2561 มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 เรื่อง คือ การจราจรและรักษาความปลอดภัย

ด้านการจราจรจะมีการปิดการจราจร ตั้งแต่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถึงแยกราชวงศ์ โดยจะทำการปิดการจราจรในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 23.30 น.-05.30 น. ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 จะเริ่มเปิดถนนทางเข้าให้เช่าได้แค่ช่องจราจรเดียว และในเวลา 24.00 น. ของวัน ดังกล่าวถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 6.00 น. จะปิดการจราจรเต็มพื้นที่ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และจัดเส้นทางจราจรเลี่ยงให้ประชาชนที่มีความจำเป็นจะต้องผ่านบริเวณดังกล่าว

ด้านการรักษาความปลอดภัย ได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล สถานีตำรวจนครบาลท้องที่ เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ทหาร พัน.ร.นรด. และ อปพร. เตรียมพร้อมในการดูแลประชาชนในด้านความปลอดภัย โดยจะมีกำลัง ทั้งใน และนอกเครื่องแบบประจำในจุดต่างๆ ทั้งพื้นที่ตลอดการจัดงานรวมทั้งมีการบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางการจัดงานนอกจากนี้ยังได้มีการประสานกำลังเจ้าหน้าที่จากพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อการสนับสนุนกรณีฉุกเฉินต่างๆ ด้วย

ประธานประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ (นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์) กล่าวถึงกิจกรรมภายในงานตรุษจีนเยาวราช 2561 ว่า

การจัดงานตรุษจีนเยาวราชปี 2561 ในปีนี้ กลุ่มประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ นักธุรกิจ ภาคเอกชน และประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมมือร่วมใจกันสนับสนุนการจัดงาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในให้กับประเทศ ไทยและโดยเฉพาะ การส่งเสริมรายได้ให้กับท้องถิ่นเยาวราช และร่วมกันเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ (ตรุษจีน)

ปีมหามงคลนี้ ได้ร่วมกันจัดงานให้ยิ่งใหญ่ ให้มีการแสดงพิเศษจากศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงบนเวทีหลักให้ชมตลอดงานทั้ง 2 วัน ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ นี้จะมีคอนเสิร์ต จากฟิล์ม บงกช และศิลปินวงกะลา ส่วนในคืนวันที่ 17 กุมภาพันธ์ เราจะมีคอนเสิร์ตจาก พลพล โตโน่ และวงอินสติงท์ มาร่วมสร้างความสนุกสนาน และความครึกครื้นให้กับงานตรุษจีนในปีนี้ และนอกจากนั้นเรายังมีการร่วมสนุกชิงรางวัลโดยทางฮอนด้าได้มอบรถมอเตอร์ไซค์จำนวน 2 คันและยังมีทองคำและของรางวัลอีกมากมายให้สมกับปีมงคล ร่ำรวย โชคดี ปีหมาทอง

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับ คณะกรรมการการจัดงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2561 ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนทุกท่าน มาร่วมเที่ยวงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช กันให้เนืองแน่นสนุกกับกิจกรรม ลุ้นรับโชค พร้อมไหว้พระขอพร เสริมสร้างมงคล แก่ชีวิต แก้ปีชง ตามความศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในวันที่ 16 -17 กุมภาพันธ์ 2561

6 กุมภาพันธ์ 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai