สกสว. พร้อมหนุน ก.พาณิชย์ – ก.อุดมศึกษาฯ ดันธุรกิจไทยโตช่วงโควิด ชูระบบ ‘Tech2Biz’ จับคู่ผู้ประกอบการ – นักวิจัยสร้างนวัตกรรมส่งออก

เมื่อวันที่ 12 มกราคม ที่ผ่านมา ดร.สรรเสริฐ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานเปิดงาน “MARKET LED INNOVATION : เชื่อมตลาดกับนวัตกรรมสร้างสรรค์อนาคต”   ซึ่งมีกิจกรรมเสวนาและพิธีลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาเชื่อมโยงการค้า การตลาด การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม”  ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  จ.นนทบุรี 

ทั้งนี้ข้อตกลงกรอบความร่วมมือดังกล่าว มีขึ้นเพื่อแสดงเจตจำนงในการประสานการทำงานของ  8 หน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ประกอบด้วย  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  (สค.)   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  (สอวช.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  (สนช.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  เพื่อร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระดับสากล

เพิ่มมูลค่าสินค้าส่งออกโดยใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม   เสริมสร้างช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการไทยที่มีนวัตกรรมสามารถขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้  ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก รองรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ได้ ตลอดจนยกระดับภาคการส่งออกของไทยและเสริมสร้างภาพสักษณ์สินค้าของประเทศไทยในตลาดโลก โดยใช้เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญ

    ดร.สรรเสริฐ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นดีที่ผู้ประกอบการ นักวิจัย ไทยจะยกระดับนวัตกรรมของตนเองสู่สากล  แม้ตอนนี้ประเทศไทยและทั่วโลก จะเจอวิกฤต แต่สถานการณ์ด้านการค้ากำลังค่อยๆ ฟื้นตัว  สินค้าของที่มีการขยายตัวได้ดีคือ 

สินค้าที่สนับสนุนการทำงานที่บ้าน (work from home) สินค้าเกี่ยวกับการป้องกันโควิด – 19 อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า แสดงให้เห็นว่าในวิกฤตก็ยังมีโอกาสอยู่มาก  ทั้งนี้ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์มุ่งเน้น​ “ยุทธศาสตร์การตลาดนำการผลิต” หนุนเสริมให้ภาคผลิตและภาคบริการดำเนินการควบคู่กัน เนื่องจากเดิมที่ผ่านมาเราจะผลิตตามความถนัดและแสวงหาความต้องการภายหลัง หลังจากนี้เราต้องใช้วิจัยและเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการค้าภายใต้แนวคิดการตลาดนำการผลิต เพื่อเพิ่มจีดีพีของประเทศไทยมากขึ้น

โอกาสนี้ในช่วง  “CEO Talk” ผศ.ดร.สุดสวาสดิ์  ดวงศรีไสย์   รองผู้อำนวยการภารกิจการส่งเสริมระบบการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  สกสว. ได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์และภารกิจของ สกสว. ที่สนับสนุนกลไกการทำงานตามความร่วมมือครั้งนี้ว่า   สกสว.  เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายและจัดการระบบงบประมาณในการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้ว
โดยจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.)

ปัจจุบัน  สกสว.  เล็งเห็นถึงการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  จึงได้ออกแบบ National Research Utilization Platform : เว็บไซต์ช่วยจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ผู้ประกอบการและนักวิจัย หากันเจอได้ง่ายขึ้น ภายใต้ชื่อ tech2biz (www.tech2biz.net)  ซึ่งออกแบบระบบเป็น 3 ส่วนคือ

1.Tech propose  ระบบนำเสนองานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาจากผู้มีเทคโนโลยี 2.Tech Seek ระบบค้นหาผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาสำหรับผู้มองหาเทคโนโลยี และ 3.Tech News and Support  ระบบนำเสนอข่าวสารด้านเทคโนโลยี โปรแกรมและทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ  ซึ่งเป็นไปเพื่อส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือกันพัฒนาและสร้างธุรกิจจากนวัตกรรม ที่หนุนเสริมการค้าและส่งออกของไทยได้มากขึ้น

15 มกราคม 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai