ประชาชนภาคใต้ หลอมรวมความรัก ความสามัคคี รวมพลังใจด้วยความภักดี จัดงานมหกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เทิดไท้องค์ราชันเทิดไท้องค์ราชัน

ชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับข้าราชการ และประชาชนจัดงานมหกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เทิดไท้องค์ราชัน โดยมีนาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

กิจกรรมนั้นจะมีการแห่ขบวนช้าง 10 เชือก โดยเริ่มจากองค์การบริหารส่วนตำบลจะกว๊ะ ณ ลานกิจกรรมตำบลจะกว๊ะ นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การแสดงรำรอแงงถวายพระพรของกลุ่มสตรี อ.รามัน จ.ยะลา จำนวน 100 คน, การแสดงศิลปะป้องกันตัว(สีลัด), รำมโนราห์, การแสดงลิเกฮูลู ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ๓ จังหวัดชายแดนใต้และร่วมช้อปสินค้าพื้นเมืองจากพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมแสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของ 3 จังหวะชายแดนภาคใต้ที่มีมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังเป็นการรวมพลังประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กล่าวว่า ตนมีความซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่ภาคราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีจัดงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เทิดไท้องค์ราชัน

ด้วยพระราชปณิธานที่จะพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ทรงแก้ไขปัญหาทุกด้านของอาณาประชาราษฎร ด้วยน้ำพระหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และเป็นพลังในการพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองตลอดมา เราปวงพสกนิกรชาวไทย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงต่างเดินทางมาแสดงความรัก ความสามัคคี พร้อมน้อมใจเป็นหนึ่งเดียวถวายความจงรักภักดี อีกทั้งในงานมีการแสดงศิลปะพื้นบ้านในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นำเอาศิลปวัฒนธรรมที่มีมาดั้งเดิม มาแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่ลูกหลาน และพี่น้องชาวไทยเพื่อสืบสานและอนุรักษ์สืบไป

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีกิจกรรมต่างๆ มากมายเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยทั่วประเทศและแสดงความจงรักภักดี ประชาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงต่างพร้อมใจเดินทางมาหลอมรวมความรัก ความสามัคคี และหลอมรวมพลังใจด้วยความภักดีแด่พระองค์ท่าน

27 ธันวาคม 2563


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai