Dow ชวนคุยเรื่องวิทย์ ชวนคิดเรื่องความยั่งยืน พร้อมแชร์เป้าหมายการทำงานเพื่ออนาคต

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) หนุนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสัมมนาเวิร์คช้อปหัวข้อ “The Future is Now: Science for Sustainable Development Goals” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีครั้งที่ 46 (STT46) เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และนักวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของไทยและต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ อัพเดตความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ รวมถึงเรียนรู้การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการมีส่วนร่วมของเยาวชนมาใช้พัฒนาอนาคตที่ยั่งยืน ในงาน คุณกาญจนา อุ่นอารมณ์ ผู้จัดการฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ ได้ร่วมแชร์เป้าหมายการทำงานด้านความยั่งยืนของ Dow ซึ่งร่วมกับพันธมิตรทั่วโลกมุ่งเน้นแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน หยุดขยะพลาสติกไม่ให้หลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมวงจรรีไซเคิลด้วยการออกแบบและคิดค้นโซลูชันการนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

22 ตุลาคม 2563


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai